АНТИОЛІГАРХІЧНЕ ПОЛІТИЧНЕ ВИДАННЯ

НАША ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА: stopcom@ukr.net            Пишіть нам: stopcom@ukr.net           
Головна сторінка

 
RSS підписка нашого сайту

ПІДПИСКА СтопкомUA


НАВІГАЦІЯ
По сайту
• Головна сторінка
• Україна___ПОЛІТИКА
• Світ_____Н О В И Н И
• Аналітика
• Фото
• Відео
• Література
• АРХІВ НОВИН СТОПКОМУ
• Фото дня (архів)
• Політгумор
Влада Закону
Законність і ваші права
• ВГО "ВЛАДА ЗАКОНУ"
• ЗАКОНОДАВСТВО і ПРАВО
• Коментарі фахівців
• Антикорупційна програма
• Зразки документів
 
Про нас
Проект
• Редакція
• Співробітництво
Судовий збір: нове і обов’язкове
19.10.2011 р.

«Якщо ти не оплачуєш своїх прав, значить, їх у тебе нема.» (А.В. Павловський)

8 липня 2011 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про судовий збір», який набирає чинності з 1.11.2011 року. До даного часу порядок сплати судового збору регулюється Декретом Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21 січня 1993 року і принциповою різницею між вказаними нормативними актами в тому, що за чинним на даний час Декретом Кабінету Міністрів ставки судового збору, визначені у відсотках, обчислюються з неоподатковуваного мінімуму доходу громадян (17 грн.), а за Законом України «Про судовий збір» (далі: Закон) визначено обраховувати аналогічні ставки з мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду. Для порівняння, на 1 січня 2011 року Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі 941 грн.

Новоприйнятий Закон визначає не лише розміри ставок судового збору, а також засади його справляння, платників, об'єкти судового збору, порядок його сплати, звільнення від сплати та повернення.

Так, ст. 1 Закону визначено, що судовий збір - це збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів і включається до складу судових витрат. Платниками судового збору, як вказано у ст. 2 Закону, є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи - підприємці, які звертаються до суду.

Стаття 3 Закону містить перелік об’єктів справляння судового збору: за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством; за подання до суду апеляційної і касаційної скарг на судові рішення, заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, заяви про скасування рішення третейського суду, заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду та заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України; за видачу судами документів.

При цьому судовий збір не справляється за подання:

1) заяви про перегляд Верховним Судом України судового рішення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом;

2) заяви про скасування судового наказу;

3) заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення;

4) заяви про поворот виконання судового рішення;

5) заяви про винесення додаткового судового рішення;

6) заяви про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому законом порядку безвісно відсутньою або недієздатною, або з особою, засудженою до позбавлення волі на строк не менш як три роки;

7) заяви про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або одержання допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням;

8) заяви про встановлення факту смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

9) заяви про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

10) заяви про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;

11) заяви про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;

12) заяви про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;

13) позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду;

14) заяви про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб у разі, якщо представництво їх інтересів у суді відповідно до закону або міжнародного договору, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, здійснюють Міністерство юстиції України та/або органи опіки та піклування або служби у справах дітей.

Ставки судового збору при зверненні до суду встановлюються, зокрема, у таких розмірах:

позовної заяви майнового характеру - 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати;

позовної заяви немайнового характеру - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;

позовної заяви:

про розірвання шлюбу - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;

про поділ майна при розірванні шлюбу - 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати;

заяви про видачу судового наказу - 50 відсотків ставки, що визначається з оспорюваної суми у разі звернення до суду з позовом у порядку позовного провадження;

заяви у справах окремого провадження - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;

позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме:

позовної заяви немайнового характеру - 0,2 розміру мінімальної заробітної плати позовної заяви про відшкодування моральної шкоди визначається з урахуванням ціни позову, що встановлюється згідно з підпунктом 1 цього пункту;

заяви про перегляд заочного рішення - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;

апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду - 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми;

касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду - 70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - 70 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми;

заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами - 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми;

заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України - 70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - 70 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми;

апеляційної скарги на судовий наказ - 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті за подання заяви про видачу судового наказу в наказному провадженні;

заяви про забезпечення доказів або позову - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;

апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду, заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;

заяви про скасування рішення третейського суду - 0,5 розміру мінімальної заробітної плати;

заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду - 0,2 розміру мінімальної заробітної плати;

заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду - 0,1 розміру мінімальної заробітної

Законом поряд із вище наведеним визначаються також ставки судового збору за подання до господарського суду, до адміністративного суду, а також за видачу судами документів. Наприклад, з 1.11.2011 року за повторну видачу копії судового рішення належатиме сплатити 1 гривню за кожний аркуш копії; за видачу дубліката судового наказу та виконавчого листа - 3 гривні; за роздрукування технічного запису судового засідання - 5 гривень за кожний аркуш тексту на папері формату А4; за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання - 15 гривень; за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов'язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України "Про доступ до судових рішень", - 1 гривня за кожний аркуш копії.

Статтею 5 Закону визначені пільги щодо сплати судового збору. Від сплати судового збору звільняються наразі, у відповідності до Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито», 48 категорій платників, тоді як з 1.11.2011 року звільнятимуться лише 20 категорій.

У відповідності до ст. 6 Закону, за подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру. За подання позовної заяви про розірвання шлюбу з одночасним поділом майна судовий збір справляється за розірвання шлюбу і за поділ майна.

За повторно подані позови, що раніше були залишені без розгляду, судовий збір сплачується на загальних підставах. У разі якщо сума судового збору підлягала поверненню у зв'язку із залишенням позову без розгляду, але не була повернута, до повторно поданого позову додається первісний документ про сплату судового збору.

За подання зустрічних позовних заяв, а також заяв про вступ у справу третіх осіб із самостійними позовними вимогами судовий збір справляється на загальних підставах.

У разі якщо позов подається одночасно кількома позивачами до одного або кількох відповідачів, судовий збір обчислюється з урахуванням загальної суми позову і сплачується кожним позивачем пропорційно долі поданих кожним з них вимог окремим платіжним документом.

Крім того, статтями 7, 8 Закону узагальнено випадки повернення судового збору, відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати

Насамкінець, як передбачено у ст. 9 Закону, судовий збір сплачується за місцем розгляду справи та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України. Кошти судового збору спрямовуються на забезпечення здійснення правосуддя, зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб-порталу судової влади, комп'ютерних локальних мереж, сучасних систем фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп'ютерної і копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового підпису та інше.

Демінська А.А.
Передрук дозволено тільки з посиланням на джерело та автора в друкованому виданні та гіперпосиланням в інтернет-виданні. Всі публікації захищені Законом України «Про авторське право і суміжні права».


МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ