АНТИОЛІГАРХІЧНЕ ПОЛІТИЧНЕ ВИДАННЯ

НАША ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА: stopcom@ukr.net            Пишіть нам: stopcom@ukr.net           
Головна сторінка

 
RSS підписка нашого сайту

ПІДПИСКА СтопкомUA


НАВІГАЦІЯ
По сайту
• Головна сторінка
• Україна___ПОЛІТИКА
• Світ_____Н О В И Н И
• Аналітика
• Фото
• Відео
• Література
• АРХІВ НОВИН СТОПКОМУ
• Фото дня (архів)
• Політгумор
Влада Закону
Законність і ваші права
• ВГО "ВЛАДА ЗАКОНУ"
• ЗАКОНОДАВСТВО і ПРАВО
• Коментарі фахівців
• Антикорупційна програма
• Зразки документів
 
Про нас
Проект
• Редакція
• Співробітництво
Орієнтовний перелік питань у різних галузях права, за якими проводиться кваліфікаційний іспит на засіданні кваліфікаційної комісії суддів загальних судів
26.08.2010 р.

На прохання читачів нашого сайту подаємо Орієнтовний перелік питань у різних галузях права, за якими проводиться кваліфікаційний іспит на засіданні кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Одеського апеляційного округу, а також тем рефератів.

Цивільне право

1) Акти цивільного законодавства України і їх дія у часі.

2) Поняття фізичної особи, її цивільна правоздатність і повна цивільна дієздатність.

3) Поняття юридичної особи, її цивільна правоздатність і дієздатність.

4) Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину.

5) Правочини, які належить вчиняти у письмовій формі, і нотаріальне посвідчення правочину.

6). Недійсність правочину.

7) Форма і строк довіреності.

8) Загальна і спеціальна позовна давність.

9) Наслідки спливу позовної давності.

10) Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

11). Підстави набуття і припинення права власності.

12) Виникнення права власності та права користування земельною ділянкою і документи, що посвідчують право на земельну ділянку.

13) Перехід права на земельну ділянку при переході права на будівлю і споруду.

14) Самочинне будівництво.

15) Право власника на витребування майна від добросовісного набувача.

16). Захист прав інтелектуальної власності судом.

17) Правові наслідки порушення зобов’язання з вини кредитора і урахування вини потерпілого і матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоди.

18) Вина, як підстава відповідальності за порушення зобов’язань, і правові наслідки порушення зобов’язань.

19) Загальні положення про зобов’язання у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави і безпідставно набуте майно, яке не підлягає поверненню.

20) Договір купівлі-продажу і форма окремих видів договорів купівлі-продажу.

21) Форма договору дарування і момент виникнення права власності на дарунок.

22) Форма договору довічного утримання і припинення цього договору.

23) Поняття завдатку і правові наслідки порушення або припинення зобов’язання, забезпеченого завдатком.

24) Найм (оренда).

25) Страхування.

26) Наслідок порушення договору позичальником щодо грошової суми.

27) Спростування недостовірної інформації.

28) Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду.

29) Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди.

30) Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду.

31) Відповідальність за зобов’язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад.

32) Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльності органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.

33) Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

34) Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я.

35) Право зворотної вимоги до винної особи.

36) Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого.

37) Поняття і види спадкування, склад спадщини і права та обов’язки особи, які не входять до складу спадщини.

38) Право на спадкування.

39) Право на заповіт і недійсність заповіту.

40) Прийняття спадщини, подання заяви про прийняття спадщини і строки для прийняття спадщини.

Цивільно-процесуальне право.

1) Змагальність сторін, докази і диспозитивність цивільного судочинства.

2) Повноваження представника в суді і документи, що посвідчують повноваження представників.

3) Процесуальні строки і поновлення та подовження процесуальних строків.

4) Види судових витрат. Розподіл судових витрат між сторонами у цивільному судочинстві.

5) Виключна підсудність і підсудність справ, у яких однією із сторін є суд або суддя у цивільному судочинстві.

6) Форма та зміст заяви про видачу судового наказу і підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу.

7) Форма і зміст позовної заяви.

8) Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви.

9) Попереднє судове засідання у цивільному судочинстві.

10) Підстави для забезпечення позову у цивільному судочинстві.

11) Порядок та строки розгляду заяви про забезпечення позову у цивільному судочинстві.

12) Строки розгляду цивільних справ, наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі і виклик до суду відповідача, місце проживання якого невідоме.

13) Мирова угода сторін.

14) Фіксування цивільного процесу.

15) Обов’язок та право суду зупинити провадження у справі.

16) Підстави і наслідки закриття провадження у справі.

17) Залишення заяви без розгляду у цивільному судочинстві.

18)Зміст ухвали і рішення суду.

19) Умови проведення і порядок заочного розгляду цивільної справи.

20) Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення.

21) Загальні положення окремого провадження у цивільному судочинстві.

22) Перегляд судових рішень у апеляційному порядку.

23) Перегляд судових рішень у касаційному порядку.

24) Підстави перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами в порядку цивільного судочинства.

25) Звернення судових рішень у цивільних справах до виконання.

26) Негайне виконання судових рішень у цивільних справах.

Кримінальне право

1) Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі.

2) Поняття та ознаки злочину. Закінчений та незакінчений злочини.

3) Поняття складу злочину. Елементи і ознаки складу злочину.

4) Поняття об’єкту злочину. Види об’єктів злочину.

5) Суб’єкт злочину, осудність і обмежена осудність.

6) Вина та її форми.

7) Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність.

8) Поняття і види стадій злочину.

9) Види співучасників.

10) Повторність, сукупність і рецидив злочинів.

11) Основні і додаткові покарання

12) Обставини, які пом’якшують та обтяжують покарання.

13) Умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

14) Умисне тяжке тілесне ушкодження.

15) Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

16) Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

17) Злочини проти власності. Крадіжка.

18) Розбій.

19) Грабіж.

20) Одержання хабара.

Кримінально-процесуальне право

1) Чинність кримінально-процесуального закону в часі, просторі та щодо осіб.

2) Обставини, що виключають провадження в кримінальній справі.

3) Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з закінченням строків давності.

4) Притягнення до кримінальної відповідальності не інакше як за скаргою потерпілого.

5) Обставини, що підлягають доказуванню в кримінальній справі, і поняття доказів.

6) Захисник і обов’язкова участь захисника.

7) Особи, які не підлягають допиту як свідки і особи, які мають право відмовитися давати показання як свідки. (Кримінальний Кодекс України).

8) Мета і підстави застосовування запобіжних заходів у кримінальному процесі.

9) Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу в суді.

10) Взяття під варту.

11) Розгляд судом скарги на постанову про порушення кримінальної справи.

12) Строки призначення до розгляду кримінальних справ в суді.

13) Порядок попереднього розгляду кримінальної справи і рішення судді за його результатами.

14) Направлення кримінальної справи на додаткове розслідування.

15) Зміна обвинувачення в суді.

16) Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження в кримінальному судочинстві.

17) Види вироків. Частини вироку.

18) Питання, що вирішуються судом при постановленні вироку.

19) Апеляційне оскарження вироку, постанови, ухвали суду.

20) Судові рішення, які можуть бути перевірені у касаційному порядку по кримінальним справам.

Адміністративне право та судочинство

1) Загальна характеристика адміністративної відповідальності. Поняття адміністративного правопорушення.

2) Зміст протоколу про адміністративне правопорушення.

3) Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення.

4) Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення і обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення.

5) Адміністративне стягнення, його види. Строки накладення адміністративних стягнень.

6) Загальні правила накладення стягнення за адміністративне правопорушення. Накладення стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень

7) Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення.

8) Зміст і види постанов про адміністративне правопорушення.

9) Компетенція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ.

10) Предметна підсудність адміністративних справ.

11) Підсудність кількох пов’язаних між собою вимог

12) Строки розгляду справ адміністративного судочинства.

13) Форма і зміст адміністративного позову.

14) Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви.

15) Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі.

16) Підготовка справи до судового розгляду. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження.

17) Попереднє судове засідання.

18) Залишення позовної заяви без розгляду.

19) Зупинення та поновлення провадження в адміністративній справі

20) Закриття провадження в адміністративній справі.

21) Зміст постанови і ухвали в адміністративній справі.

22) Постанови суду, які виконуються негайно (КАС України).

23) Порядок і строки апеляційного оскарження у адміністративному процесі.

24) Порядок і строки касаційного оскарження у адміністративному процесі.

25) Підстави для провадження за нововиявленими обставинами (КАС України).

Сімейне право

1) Шлюб, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду. Особи, які мають право на звернення до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним.

2) Право на пред’явлення позову про розірвання шлюбу і підстави для розірвання шлюбу за позовом одного з подружжя.

3) Розмір часток майна дружини та чоловіка при поділі майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

4) Шлюбний контракт.

5) Визначення розміру аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька і у твердій грошовій сумі.

6) Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів.

Трудове право

1) Трудовий договір.

2) Підстави припинення трудового договору.

3) У яких випадках допускається відсторонення від роботи.

4) Строки розрахунку при звільненні і відповідальність за затримку розрахунку при звільненні.

5) Поновлення на роботі та зміна формулювання причин звільнення.

6) Порядок і умови надання щорічних відпусток. Відкликання з відпустки.

Житлове право

1) Договір найма жилого приміщення, його предмет.

2) Підстави та порядок визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням.

3) Підстави та порядок виселення з жилих приміщень.

4) Право громадян на приватизацію згідно із законом України "Про приватизацію державного житлового фонду". Загальні положення.

Судоустрій України

1) Система судів загальної юрисдикції України.

2) Види і склад місцевих судів.

3) Хто має право на зайняття посади судді (ст.7 Закону України „Про статус суддів”).

4) Хто здійснює перше призначення суддів на посаду?

5) Підстави для звільнення суддів з посади.

6) Дисциплінарні стягнення, що можуть застосовуватися до суддів. Строки застосування.

7) Система кваліфікаційних комісій суддів.

8) Суб’єкти ініціювання питання про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та підстави порушення дисциплінарного провадження щодо судді.

КОНВЕНЦІЯ про захист прав і основних свобод людини (РИМ, 4.XI.1950) ДАТА ПІДПИСАННЯ: 04.11.50 р.

1) Основні положення Конвенції про захист прав людини та основних свобод, прийнята у Римі 04.11.1950року. Коли Конвенція ратифікована Україною.

2) Які основні права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини та основних свобод, яку прийнято у Римі 04.11.1950року.

3) Створення Європейського суду з прав людини відповідно до Розділу 2 Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ст.19), строк повноважень суддів (ст.23). Юрисдикція Європейського суду з прав людини (ст.32).

4) За яких обставин Європейський суд з прав людини може прийняти справу до свого розгляду та впродовж якого строку.

5) Територіальне застосування Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

6) Як Ви розумієте поняття „Справедлива сатисфакція” відповідно до Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

7) Право на справедливий судовий розгляд згідно статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

8) В яких випадках суд зобов’язаний застосовувати норми Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

9) Які заяви приймає Європейський Суд з прав людини до свого розгляду (ст.34 Конвенції про захист прав людини та основних свобод) та критерії прийнятності цих заяв (ст.35).

10) Право на свободу та особисту недоторканість згідно статті 5 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

11) Обов’язок суду застосовувати норми Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Конституція України

Основні засади судочинства за Конституцією України.

Вказаний перелік питань з юридичних дисциплін для підготовки кандидатів на посаду судді, що призначається вперше, для складання кваліфікаційного іспиту є орієнтовним, в зв’язку з чим кандидат повинен ґрунтовно вивчити всі суттєві питання основних юридичних дисциплін і враховувати, що йому може бути поставлено питання з урахуванням цього переліку, а також Програми перевірки фахового рівня кандидатів на посаду судді, підготовленої Академією суддів України.

Примітка: З метою обрання теми реферату Ви повинні звернутись до сектору організаційного забезпечення діяльності кваліфікаційної комісії суддів та органів суддівського самоврядування (65005, м. Одеса, вул. Бабеля 2, каб. 11).

Голова кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Одеського апеляційного округу А.П. Бабій


Передрук дозволено тільки з посиланням на джерело та автора в друкованому виданні та гіперпосиланням в інтернет-виданні. Всі публікації захищені Законом України «Про авторське право і суміжні права».


МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ