АНТИОЛІГАРХІЧНЕ ПОЛІТИЧНЕ ВИДАННЯ

НАША ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА: v_zakon@ukr.net            Пишіть нам: v_zakon@ukr.net           
Головна сторінка

 
RSS підписка нашого сайту

ПІДПИСКА СтопкомUA


НАВІГАЦІЯ
По сайту
• Головна сторінка
• Україна___ПОЛІТИКА
• Світ_____Н О В И Н И
• Аналітика
• Фото
• Відео
• Література
• АРХІВ НОВИН СТОПКОМУ
• Фото дня (архів)
• Політгумор
Влада Закону
Законність і ваші права
• ВГО "ВЛАДА ЗАКОНУ"
• ЗАКОНОДАВСТВО і ПРАВО
• Коментарі фахівців
• Антикорупційна програма
• Зразки документів
 
Про нас
Проект
• Редакція
• Співробітництво


Роз’яснення постанови № 231: нотаріуси, спадщина і проведення оцінки
07.11.2013 р.

Мін’юст опублікував результати обговорення з участю представників Фонду держмайна, Мін’юсту, Держземагенства, Нотаріальної палати України практичної реалізації окремих положень постанови Кабінету Міністрів від 4 березня 2013 р. № 231 «Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування і нарахування та сплати інших обов’язкових платежів, які стягуються у відповідності до законодавства».

1. Застосування норм законодавчих актів під час дарування і спадкування земельних ділянок.

Нотаріуси під час видачі свідоцтв про право на спадщину на земельні ділянки, а також під час засвідчення договорів дарування земельних ділянок повинні керуватися положеннями таких нормативних актів, як Закон про оцінку земель, ЦК, постанова Кабміну від 4 березня 2013 р. № 231 та ін., з урахуванням необхідності проведення відповідної оцінки земельних ділянок для цілей, передбачених законодавством. Так, під час дарування і спадкування земельної ділянки застосовуються норми законодавчих актів по нормативно-грошовій оцінці земельних ділянок (Земельний кодекс, Закон «Про оцінку земель»), а при переході права власності на земельні ділянки разом з правом власності на житловий будинок, будівлю або споруду застосовуються норми законодавства з оцінки рухомого і нерухомого майна для цілей оподаткування і нарахування та сплати інших обов’язкових платежів, які стягуються у відповідності до законодавства (Податковий кодекс, Закони України «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації на реалізацію положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки», «Про Фонд держмайна України», постанова Кабміну від 4 березня 2013 року № 231).

Нагадаємо, згідно ст. 20 Закону про оцінку земель встановлено, що за результатами, зокрема, нормативної грошової оцінки земельних ділянок складається технічна документація, а за результатами проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок - звіт. Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як витяг з технічної документації по нормативній грошовій оцінці земель.

2. Про використання звітів про оцінку, складених до 31 липня 2013 п. під час оформлення спадкових справ.

Конституційний Суд України в своєму рішенні по справі за конституційним зверненням Нацбанку стосовно офіційного тлумачення положення ч. 1 ст. 58 Конституції від 9 лютого 1999 № 1-рп/99 відзначив, що згідно загальновизнаного принципу права закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. Згідно ст. 58 Конституції дію нормативно-правового акта в часі слід розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється із втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії котрого вони настали або мали місце

У відповідності до абз. другого пп. 3 п. 2 постанови Кабміну від 4 березня 2013 року № 231 до 31 липня 2013 р. можуть використовуватися звіти про оцінку, проведені суб’єктами оціночної діяльності за спеціалізаціями 1.1 - 1.7 в межах напрямку 1 і спеціалізаціями 2.1 та 2.2 в межах напрямку 2, тобто без врахування положень Порядку, затвердженого цією постановою.

Враховуючи вказане, а також положення ст. 1218 ЦК, котрою передбачено, що до складу спадщини входять всі права та обов’язки, які належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини, вважається, що при видачі свідоцтва про право на спадщину, якщо спадкова справа відкрита до 31 липня 2013 р., можуть використовуватися звіти про оцінку, складені, подані нотаріусу і приєднані до матеріалів спадкової справи до 31 липня 2013 г.

3. Стосовно перевірки нотаріусом наявності звіту про оцінку, складеного суб’єктом оціночної діяльності у відповідності з постановою Кабміну від 4 березня 2013 року № 231.

Згідно пп. 1.20 п. 1 глави 2 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Мін’юсту від 22 лютого 2012 року № 296/5, вчинення нотаріальної дії з участю фізособи, предметом котрої є об’єкт нерухомого і рухомого майна, здійснюється нотаріусом за наявності оціночної вартості такого майна, проведеної в порядку, визначеному постановою Кабміну № 231. Відповідно нотаріуси повинні перевіряти наявність звіту про оцінку, складеного у відповідності з постановою Кабміну № 231.

Фонд держмайна веде Державний реєстр оцінювачів та суб’єктів оцінювальної діяльності, в тому числі за спеціальностями 1.8, 2.3 і напрямку 3, з вказівкою у відповідному розділі інформації про оцінювачів (суб’єктів оцінювальної діяльності), які мають чинне кваліфікаційне свідоцтво оцінювача або сертифікат суб’єкта оцінювальної діяльності по спеціалізації 1.8 і / або 2.3 і напрямку 3.

Враховуючи наведене, нотаріуси перевіряють наявність звіту про оцінку, складеного суб’єктом оцінювальної діяльності, котрий відповідає вимогам, встановленим правилами організації системи зовнішнього контролю якості, затвердженими ФДМУ, іншим вимогам законодавства та інформація про котрий включена до Держреєстру оцінювачів і суб’єктів оцінювальної діяльності за спеціалізацією 1.8 або за спеціалізацією 2.3, або за напрямком 3. Така перевірка наявності звіту включає в себе і перевірку нотаріусом реєстрації звіту про оцінку в Єдиній базі звітів про оцінку для цілей оподаткування і нарахування та сплати інших обов’язкових платежів, які стягуються у відповідності до законодавства згідно з Порядком ведення єдиної бази звітів про оцінку для цілей оподаткування і нарахування та сплати інших обов’язкових платежів, які стягуються у відповідності до законодавства, затвердженого наказом ФДМУ від 10 червня 2013 року № 795.

При цьому звертається увага н те, що звіт про оцінку є дійсним за умови включення інформації зі звіту про оцінку до Єдиної бази і присвоєння такому звіту реєстраційного номера (п. 4.2 Порядку ведення єдиної бази звітів про оцінку для цілей оподаткування і нарахування т сплати інших обов’язкових платежів, які стягуються відповідності до законодавства).

4. Про визначення вартості предмета застави (іпотеки) у відповідності до Законів «Про заставу», «Про іпотеку».

Згідно ч 3 ст. 12 Закону «Про заставу» при укладенні договору застави зі згоди сторін або на вимогу однієї зі сторін може бути проведена оцінка предмета застави у відповідності до законодавства, а згідно ч. 6 ст. 5 Закону «Про іпотеку» вартість предмета іпотеки визначається за домовленістю між іпотекодавцем та іпотекодержателем або шляхом проведення оцінки предмета іпотеки відповідним суб’єктом оціночної діяльності у випадках, встановлених законом або договором.

Враховуючи такі норми, на думку Фонду держмайна, вартість предмета застави (іпотеки), котрий передається фізособою в заставу (іпотеку), визначається за домовленістю між заставодавцем (іпотекодавцем) і заставодержателем (іпотекодержателем) або, якщо це передбачено договором між ними або законом – шляхом визначення ринкової вартості предмета іпотеки суб’єктом оціночної діяльності.

Оцінка предмета застави (іпотеки), який відчужується юро собою (банком, іншим заставодержателем (іпотекодержателем)) не здійснюється суб’єктами оцінювальної діяльності за спеціалізацією 1.8 і / або 2.3 або напрямком 3. Разом з тим, якщо предмет застави (іпотеки) відчужується фізособою, оцінка здійснюється суб’єктами оціночної діяльності за спеціалізацією 1.8 і / або 2.3 або напрямком 3.

Переклад здійснено сайтом «Влада закону». Джерело:

сайт "ЮРЛІГА"
Передрук дозволено тільки з посиланням на джерело та автора в друкованому виданні та гіперпосиланням в інтернет-виданні. Всі публікації захищені Законом України «Про авторське право і суміжні права».


МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ