АНТИОЛІГАРХІЧНЕ ПОЛІТИЧНЕ ВИДАННЯ

НАША ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА: v_zakon@ukr.net            Пишіть нам: v_zakon@ukr.net           
Головна сторінка

RSS підписка нашого сайту

ПІДПИСКА СтопкомUA


Влада Закону
По сайту
• Головна сторінка
• АРХІВ: Новини Оголошення Заяви
Про нас
Проект
• Редакція
• СпівробітництвоКРЕДИТНО-ВАЛЮТНЕ ЗБИТКУВАННЯ (продовження)
02.06.2014 р.

Списання безнадійних активів можливе таким чином:

- методом створення резервів – на взяв контрактивних рахунків сформованих резервів;

- методом прямого списання – на взяв групи рахунків 771 «Списання безнадійних активів».

Комерційний банк може самостійно здійснити списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву під стандартну заборгованість відповідно до рішення Правління банку (за наявності оформленого у встановленому порядку протоколу засідання), але не пізніше останнього робочого дня поточного року, в якому кредитна заборгованість визнана безнадійною.

Списання безнадійної кредитної заборгованості за рахунок резерву під нестандартну заборгованість здійснюється за рішенням правління комерційного банку за умови виконання вимог чинного законодавства України.

Комерційні банки зобов’язані продовжувати роботу з клієнтами щодо повернення ними боргу, списаного за рахунок резервів, протягом строку позовної давності.

Якщо протягом строку позовної давності комерційному банку не вдалося погасити безнадійну кредитну заборгованість, то вона вважається повністю безнадійною і списується з позабалансу.

Загальні резерви формуються за рішенням загальних зборів банку на різні види ризиків за рахунок прибутку, який залишився після сплати дивідендів таким проведенням:

Взяв 5040 Прибуток чи збиток минулого року, що очікує затвердження.

Дав 5020 Загальні резерви.

Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» окреслено межу відображення відрахувань до резервів у складі валових витрат банку, а саме: 40 % – до 31.12.99; 30 % – до 31.12.2001; 20 % – починаючи з 01.01.2005. Cаме тому операції з формування резерву відображаються як у фінансовому обліку, так і в податковому. Але, незважаючи на джерело формування спеціального резерву, його облік залишається незмінним, оскільки всі витрати знаходять своє відображення у звіті про прибутки та збитки, незалежно від того, підлягають вони оподаткуванню, чи ні. Обсяг сформованого резерву зменшує облікову вартість відповідного активу, відтак зменшується на відповідну суму і валюта балансу.

Отже, реалізація нового інструменту облікової політики банків – методу резервів – забезпечує відображення у фінансовій звітності банку реального стану кредитного портфеля комерційного банку.

Хочу, кохані читачі, пояснити деякі дуже розумні слова, які ви прочитали, наприклад:

"субстандартні" кредитні операції - це операції, за якими є ймовірність несвоєчасного погашення заборгованості в повній сумі та в строки, передбачені кредитним договором. Коментар: коли зріс курс долара, то тільки одинокі отримувачі зуміли повернути валютні кредити.

Контрактивні рахунки, як випливає з самої назви (проти активу), є пасивними, а основні рахунки, які вони регулюють, активними. Коментар: нехай у вас є автомобіль. Він знаходиться на рахунку «Автомобіль». Тобто, рахунок «Автомобіль» взяв автомобіль, і тому він там є. Але автомобіль зношується. Тобто, дає знос. «Де автомобіль?» – запитаємо. Дав знос, і його нема. «Знос» – це рахунок. Дав «Знос». Отже рахунок «Знос» буде контрактивним, бо виступає проти рахунку «Автомобіль» і зменшує його ціну.

Так от, комерційний банк «Чужі» створив такий резерв на валютний кредит по ТзОВ «Наші», показав його в суді, а останній пішов на зустріч потерпілому – команді із ТзОВ «Наші».

Перейду до іншого господарського товариства. Назву його «Наші-1». У них ситуація виявилася гіршою, ніж у прикладі із ТзОВ «Наші». Адже їх банк заплутав так, що вони навіть у своєму бухгалтерському обліку не змогли відобразити рахункового проведення, пов’язаного з отриманням валютного кредиту, бо не було відповідних документів аби зробити це. Вашій увазі пропоную шматок експертного висновку.

1. Виписки з валютного рахунку, яка би засвідчувала отримання кредиту у розмірі 745000,00 доларів США, працівники ТзОВ «Наші-1» не отримували.

2. Рахункового проведення взяв рахунок № 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» (монетарні статті, курсове відхилення) та дав рахунок № 502 «Довгострокові кредити банків в іноземній валюті» (монетарні статті, курсове відхилення) про отримання вищезазначеного кредиту в бухгалтерії ТзОВ «Наші-1» не робили, бо не мали підстави.

3. У виписці по гривневому, а не валютному, рахунку зазначено, що ТзОВ «Наші-1» отримало 3366480,87 гривень як (цитуємо) «...Кошти зарах. зг. к/д 01008-3/3773 від 18.06.08 р. для поповнення оборотніх коштів зг. з ціл. призн. Комісія...» «...грн., курс продажу...». З тексту виписки випливає, що на продаж поступило валюти у розмірі не 754000,00 доларів США, а тільки 723399,00. Це теоретично можна визначити за такою математичною формулою: курс продажу помножити на ікс (кількість валюти, яку необхідно визначити) = сума грошей, яка поступила на поточний гривневий рахунок, + розмір комісії.

4. Рахункового проведення взяв рахунок №334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті» (монетарні статті, курсове відхилення) та дав рахунок №312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» (монетарні статті, курсове відхилення) про продаж іноземної валюти не робилося.

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

На нашу думку, факт передачі у власність ТзОВ «Наші-1» валюти (валютного кредиту) у сумі 745000,00 доларів США документально не зафіксований. Тому ми не можемо висловити своєї позитивної думки на предмет відповідності чинному законодавству України факту отримання кредиту у розмірі 745000,00 доларів США ТзОВ «Наші-1» від комерційного банку «Чужі-1».

Як видно з останнього експертного висновку, комерційний банк так заплутав господарське товариство, що останні зіпсували всю свою фінансову звітність. Вони навіть не мали змоги вирахувати розмір збитків, який відбувся у зв’язку із ростом курсу долара. Але вкотре повторюсь: я даю вишкільний матеріал, і тому зараз я покажу на цифрах по ТзОВ «Наші-1», як то все мало бути.

Основою всього у рахівництві мало бути таке рахункове проведення, яке могло би здійснюватись при наявності виписки із валютного рахунку: взяв рахунок № 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» (монетарні статті, курсове відхилення) та дав рахунок № 502 «Довгострокові кредити банків в іноземній валюті» (монетарні статті, курсове відхилення) на суму 745000,00 доларів США/3762250,00 гривень, це при курсі одного долара США – 5,05 гривень. Після такого рахункового проведення у коді рядка рівноваги (балансу) «Довгострокові кредити банків» товариства «Наші-1» мав фіксуватися борг по кредиту в розмірі 3762250,00 гривень. Нехай наступного дня після такого рахункового проведення курс долара США зріс до 8,00 гривень. У бухгалтерії товариства «Наші-1» були зобов’язані зробити таке рахункове проведення: взяв рахунок № 945 «Втрати від операційної курсової різниці» і дав рахунок № 502 «Довгострокові кредити банків в іноземній валюті» на суму 2197750,00 гривень (745000,00 поножити на 2,95 (8,00 – 5,05)). Іншими словами, у товариства мали би появитися збитки у роозмірі 2197750,00 гривень, які потрапили б у фінансову звітність і були би відображені у відповідній статті рівноваги (балансу). Рахунок № 502 виглядав би так: 745000,00 доларів США/5960000,00 гривень.

Дякувати Богу, суд зрозумів нас вірно і пішов назустріч потерпілим. Нерви ніхто не рахував.

Підсумовуючи опис кредитно-валютного збиткування над юридичними особами, то у цих осіб було більше шансів залишитися живими, ніж, наприклад, у фзичних осіб-підприємців. Адже, як би там не було, рахівництво – це велика сила, і завжди можна довести свої збитки та доходи. Дуже шкода, що воно було відсутнє у фізичних осіб-підприємців. Але я також намагався рятувати останніх.

Пропоную експертний висновок, який я давав фізичним особам-підприємцям. Він трохи відрізняється від тих висновків, що отримували юридичні особи.

«ФОП Іванчуку І. І.

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

Перед тим, як приступити до написання експертного висновку, необхідно зазначити наступне:

А. За Постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003 року («Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»), Ви є суб’єктом господарювання («…суб'єкти господарювання – юридичні особи-резиденти і фізичні особи-підприємці; …»);

Б. Поняття збитків – це різниця між доходами та витратами. При умові, якщо розмір витрат є більшим від розміру доходу, утворюються збитки. Коли все навпаки – утворюються прибутки.

В. Погашення тіла валютного кредиту суб’єктом господарювання не є його витратами. Погашення відсотків валютного кредиту суб’єктом господарювання є його витратами. Але, коли курс долара за даними НБУ по відношенні до гривні росте, то при погашенні тіла валютного кредиту в суб’єкта господарювання утворюються додаткові непередбачені витрати (курс, за яким він отримав валютний кредит, мінус курс, за яким він погашає його). Це ж саме стосується і погашення відсотків за користування валютним кредитом (курс відсотків, вирахуваних при отриманні валютного кредиту, мінус курс, за яким вони фактично погашаються). До слова, при зниженні курсу долара все відбувається навпаки. Тобто Ви отримуєте доходи.

Якби Ви були юридичною особою, то все, що вище нами зазначено, було би відображене у даних бухгалтерського обліку. Але така категорія суб’єктів господарювання звільнена від ведення бухгалтерського обліку. Тому свої витрати Ви формуєте за фактичними документально підтвердженими даними, що у кінцевому підсумку виглядатиме так, як би вони вираховувалися за даними бухгалтерського обліку.

Далі переходимо до цифрового аналізу.

За даними виписки по особовому рахунку № 200000000000000 Ви отримали валютний кредит 15.05.2007 року від Комерційного банку «Чужі-2» у розмірі 38000,00 доларів США. У той день за курсом НБУ 100 доларів США дорівнювали 505 гривням. У виписці із банку були такі цифри: , де чисельник - це сума у доларах США, а знаменник - це сума у гривнях по курсу НБУ (38000,00 х 505,00). За тими ж даними Ви отримали валютний кредит 14.03.2007 року у розмірі 43815,00 доларів США. У той день за курсом НБУ 100 доларів США дорівнювали 505 гривням. У виписці із банку була аналогічна цифра наступного вигляду: . У дні отримання кредитів Вам повинні були видати графіки погашення тіла кредитів та відсотків за їх користування (такого графіку (графіків) у Вас небуло). Зазначимо, що такі графіки мали би бути вирахувані тільки по курсу НБУ у розмірі 505 гривень за 100 доларів США. Іншого у принципі не могло бути. Якби курс долара США по відношенні до гривні був би стабільним, то Ви повернули би банку 81815,00 (38000,00 + 43815,00) доларів США, що становило би 413165,75 (191900,00 + 221265,75) гривень. Теж саме було би із повернутими відсотками за користування валютними кредитами. Фактично, банк отримав би 413165,75 гривень (вся звітність в Україні у гривнях) як повернення тіла кредиту, та доходи у гривнях від відсотків. Але фактично все відбувалося по іншому, а саме так:

На початок умовні позначення: 1) дріб - чисельник у USD, знаменник у гривнях; 2) у дужках курс НБУ у гривнях за один USD.

Інформація про погашення тіла кредитів. Джерело - виписка із Вашого особового рахунку.

15.05.2007. - отримали кредит у розмірі 38000,00 USD (5,05).

16.05.2007. - погасили тіло кредиту у розмірі 400,00 USD (5,05).

30.05.2007. - погасили тіло кредиту у розмірі 1360,00 USD (5,05).

03.07.2007. - погасили тіло кредиту у розмірі 840,00 USD (5,05).

05.07.2007. - погасили тіло кредиту у розмірі 2200,00 USD (5,05).

15.08.2007. - погасили тіло кредиту у розмірі 1150,00 USD (5,05).

07.09.2007. - погасили тіло кредиту у розмірі 350,00 USD (5,05).

30.10.2007. - погасили тіло кредиту у розмірі 240,00 USD (5,05).

19.11.2007. - погасили тіло кредиту у розмірі 980,00 USD (5,05).

29.01.2008. - погасили тіло кредиту у розмірі 800,00 USD (5,05).

28.02.2008. - погасили тіло кредиту у розмірі 810,00 USD (5,05).

03.03.2008. - погасили тіло кредиту у розмірі 345,00 USD (5,05).

06.03.2008. - погасили тіло кредиту у розмірі 340,00 USD (5,05).

14.03.2008. - отримали кредит у розмірі 43815,00 USD (5,05).

19.03.2008. - погасили тіло кредиту у розмірі 1000,00 USD (5,05).

02.04.2008. - погасили тіло кредиту у розмірі 1070,00 USD (5,05).

07.04.2008. - погасили тіло кредиту у розмірі 1470,00 USD (5,05).

28.05.2008. - погасили тіло кредиту у розмірі 44,68 USD (4,85).

13.06.2008. - погасили тіло кредиту у розмірі 1250,00 USD (4,8543).

29.07.2008. - погасили тіло кредиту у розмірі 574,61 USD (4,8435).

29.09.2008. - погасили тіло кредиту у розмірі 870,00 USD (4,8611).

07.10.2008. - погасили тіло кредиту у розмірі 330,71 USD (4,8695).

13.05.2009. - погасили тіло кредиту у розмірі 540,00 USD (7,6555).

04.06.2009. - погасили тіло кредиту у розмірі 120,00 USD (7,61).

02.07.2009. - погасили тіло кредиту у розмірі 780,00 USD (7,6395).

30.07.2009. - погасили тіло кредиту у розмірі 800,00 USD (7,7).

02.09.2009. - погасили тіло кредиту у розмірі 150,00 USD (7,98).

30.09.2010. - погасили тіло кредиту у розмірі 100,00 USD (7,9135).

Разом: - Ви погасили тіло кредиту у розмірі 18915,00 USD на суму 101504,33 гривень. Отже, валютні кредити були отримані при курсі 5,05 гривень за один USD. Тобто, Ви (ріст курсу USD до гривні за даними НБУ) навіть при погашенні тіла кредиту понесли непередбачені витрати у розмірі 5983,58 {101504,33 - 95520,75 (18915,00 х 5,05)}. Інформація про погашення відсотків за користування кредитами. Джерело - виписка із Вашого особового рахунку.

30.05.2007. - погасили відсотки за кредит у розмірі 248,74 USD (5,05).

25.06.2007. - погасили відсотки за кредит у розмірі 422,80 USD (5,05).

26.07.2007. - погасили відсотки за кредит у розмірі 404,32 USD (5,05).

29.08.2007. - погасили відсотки за кредит у розмірі 392,65 USD (5,05).

25.09.2007. - погасили відсотки за кредит у розмірі 370,65 USD (5,05).

30.10.2007. - погасили відсотки за кредит у розмірі 382,16 USD (5,05).

28.11.2007. - погасили відсотки за кредит у розмірі 362,46 USD (5,05).

26.12.2007. - погасили відсотки за кредит у розмірі 367,45 USD (5,05).

29.01.2008. - погасили відсотки за кредит у розмірі 367,45 USD (5,05).

28.02.2008. - погасили відсотки за кредит у розмірі 334,72 USD (5,05).

31.03.2008. - погасили відсотки за кредит у розмірі 642,36 USD (5,05).

30.04.2008. - погасили відсотки за кредит у розмірі 802,55 USD (5,05).

28.05.2008. - погасили відсотки за кредит у розмірі 825,32 USD (5,05).

27.06.2008. - погасили відсотки за кредит у розмірі 902,20 USD (4,8489).

29.07.2008. - погасили відсотки за кредит у розмірі 925,39 USD (4,8435).

27.08.2008. - погасили відсотки за кредит у розмірі 902,20 USD (4,8457).

29.09.2008. - погасили відсотки за кредит у розмірі 887,88 USD (4,88611).

29.10.2008. - погасили відсотки за кредит у розмірі 930,88 USD (5,5).

27.11.2008. - погасили відсотки за кредит у розмірі 980,85 USD (6,7418).

26.12.2008. - погасили відсотки за кредит у розмірі 1013,55 USD (7,79).

30.01.2009. - погасили відсотки за кредит у розмірі 1013,55 USD (7,7).

27.02.2009. - погасили відсотки за кредит у розмірі 915,46 USD (7,7).

30.03.2009. - погасили відсотки за кредит у розмірі 1013,55 USD (7,7).

29.04.2009. - погасили відсотки за кредит у розмірі 980,85 USD (7,7).

04.06.2009. - погасили відсотки за кредит у розмірі 1008,42 USD (7,61).

02.07.2009. - погасили відсотки за кредит у розмірі 971,14 USD (7,6395).

30.07.2009. - погасили відсотки за кредит у розмірі 991,62 USD (7,7).

02.09.2009. - погасили відсотки за кредит у розмірі 978,83 USD (7,98).

28.09.2009. - погасили відсотки за кредит у розмірі 105,01 USD (8,0068).

29.09.2009. - погасили відсотки за кредит у розмірі 840,07 USD (8,01).

27.10.2009. - погасили відсотки за кредит у розмірі 108,50 USD (7,9988).

28.10.2009. - погасили відсотки за кредит у розмірі 868,00 USD (8,0076).

24.11.2009. - погасили відсотки за кредит у розмірі 105,00 USD (8,01).

25.11.2009. - погасили відсотки за кредит у розмірі 840,00 USD (7,99).

28.12.2009. - погасили відсотки за кредит у розмірі 976,50 USD (7,9655).

26.01.2010. - погасили відсотки за кредит у розмірі 108,50 USD (8,008).

27.01.2010. - погасили відсотки за кредит у розмірі 868,00 USD (8,0048).

02.03.2010. - погасили відсотки за кредит у розмірі 882,00 USD (7,99).

30.03.2010. - погасили відсотки за кредит у розмірі 976,50 USD (7,925).

30.04.2010. - погасили відсотки за кредит у розмірі 945,00 USD (7,9259).

31.05.2010. - погасили відсотки за кредит у розмірі 976,50 USD (7,9251).

30.06.2010. - погасили відсотки за кредит у розмірі 945,00 USD (7,907).

30.07.2010. - погасили відсотки за кредит у розмірі 976,50 USD (7,8932). 13.09.2010. - погасили відсотки за кредит у розмірі 976,50 USD (7,9082).

30.09.2010. - погасили відсотки за кредит у розмірі 945,00 USD (7,9135).

01.11.2010. - погасили відсотки за кредит у розмірі 974,95 USD (7,911).

30.11.2010. - погасили відсотки за кредит у розмірі 943,50 USD (7,938).

30.12.2010. - погасили відсотки за кредит у розмірі 974,95 USD (7,9596).

Разом: - Ви погасили відсотки за користування кредитами у розмірі 35691,25 USD на суму 101504,33 гривень. Отже, валютні кредити були отримані при курсі 5,05 гривень за один USD. Тобто, Ви (ріст курсу USD до гривні за даними НБУ) навіть при погашенні відсотків за користування кредитами понесли непередбачені витрати у розмірі 69397,35 {249638,16 - 180240,81 (35691,25 х 5,05)}. Інформація про погашення відсотків за користування кредитами. Джерело - виписка із Вашого особового рахунку.(Далі буде...)

СОЛОВІЙ МИХАЙЛО
Передрук дозволено тільки з посиланням на джерело та автора в друкованому виданні та гіперпосиланням в інтернет-виданні. Всі публікації захищені Законом України «Про авторське право і суміжні права».


МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ