АНТИОЛІГАРХІЧНЕ ПОЛІТИЧНЕ ВИДАННЯ

НАША ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА: v_zakon@ukr.net            Пишіть нам: v_zakon@ukr.net           
Головна сторінка

RSS підписка нашого сайту

ПІДПИСКА СтопкомUA


Влада Закону
По сайту
• Головна сторінка
• АРХІВ: Новини Оголошення Заяви
Про нас
Проект
• Редакція
• СпівробітництвоКРЕДИТНО-ВАЛЮТНЕ ЗБИТКУВАННЯ (продовження)
23.05.2014 р.

Коментар. Між Комерційним банком «Чужі» та ТзОВ «Наші» мав бути обов’язково укладений договір на розрахунково-касове обслуговування, який був підставою для здійснення банком розрахунків відповідно до потреб підприємства.

Крім того, банк був зобов’язаний реєструвати всі здійснені операції по руху коштів на рахунку по виписці з рахунку, до якої потрібно додавати підтверджуючі документи.

Зазначимо, що нормативного визначення такого поняття, як банківська виписка, не існує.

Отже, виходячи із вищесказаного, при видачі валютного кредиту (монетарні статті, курсове відхилення) по Договору про надання траншу від 12.03.2008 р. № 3.20824/0609 Комерційний банк «Чужі» був зобов’язаний відкрити у себе для ТзОВ «Наші» валютний рахунок (монетарні статті, курсове відхилення), перерахувати на нього суму валютного кредиту (монетарні статті, курсове відхилення) та відобразити усе це у виписці із банку по валютному рахунку. Однак, факти свідчать про інше, а саме: у виписці по гривневому, а не валютному рахунку 260000000000.980 за 14.03.2008 зазначено таке, цитую: «…Дата...» «…14.03.2008…» «…Документ…» «…3022_4…» «…Реквізити контрагенту…» «…Комерційний банк «Чужі» 29000000.980 Комерційний банк «Чужі» МФО 000000 ЄДРПОУ 00000000…» «…Призначення платежу…» «…Зарах. гривневого еквівалетну коштів від продажу на МВР на рах. Позичальника, зг. дог. про надання траншу № 3.20824/0606 від 12.03.08р. утр. комісія за видачу кред. - 2600.00 грн, за конверт. - 780.00 грн. по курсу 5.000…» «…Надходження (Кт)…» «…256620.00…»

Б. Ми отримали від Вас:

1. Додаток № 1 до Договору траншу № 3.20824/0609 від 12.03.2008, який мав назву «Графік повернення кредиту та сплати відсотків». За цим графіком Ваше підприємство повинно було повернути Комерційному банку «Чужі» кредит у розмірі 52000,00 доларів США та відсотки за його користування у розмірі 16647,96 доларів США. Усього за цим графіком Ви повинні були повернути 68647,96 доларів США. Фактично цей графік Ви отримали у момент отримання кредиту від Комерційного банку «Чужі» 14.03.2008 року в сумі 52000,00 доларів США, який був розрахований за курсом НБУ, при якому 100,00 доларів США дорівнювало 505,00 гривням. Іншого в принципі не могло бути. Якби курс долара США по відношенню до гривні був би стабільним, то Ви повернули би банку 68647,96 (52000,00 + 16647,96) доларів США, що становило би 346672,20 (262600,00 + 84072,20) гривень. Зазначимо, що для ТзОВ «Наші» цифра у розмірі 84072,20 гривень була би витратами, а для банку – відповідно – доходами. Якщо курс долара змінювався б, то, відповідно, змінювався би розмір витрат і доходів, які можна віднести до поняття «додатково неочікувані»;

2. Картки по рахунку: «…502: Долар: Кредити: На куп. автомоб. МАН…» за 2008 р., 2009 р., 2010 р. та 1 квартал 2011 року. З них видно, що кредитовий залишок рахунку 502 станом на 31.03.2011 становив 20083,53 доларів США непогашеного тіла кредиту. Аудиторськими процедурами ми визначили, що кредитовий залишок по даній статті станом на 31.03.2011 року дорівнював 159864,90 гривень (за курсом НБУ 7,96 грн.=1,0 $). Якби курс долара був би стабільним, то дана стаття на цю ж дату дорівнювала би 101421,83 гривень (20083,53$ * 5,05 грн.). Тобто, за період із 14.03.2008 року по 31.03.2011 року включно тільки по статті «…502: Долар: Кредити…» Ви понесли додатково неочікувані витрати у розмірі 58443,07 гривень (159864,90 - 101421,83). Звичайно, що ці витрати включені Вами у фінансову звітність;

3. Картки по рахунку: «…951: Долар…» «…Відсотки за кредит…» за період із 01.01.2008 по 31.03.2011 включно. З них видно, що Вами погашено відсотків за користування кредитом у розмірі 13052,27 доларів США, що становить 92017,10 гривень. Аудиторськими процедурами ми визначили, що якби курс долара був би стабільним, то Ви понесли би витрати тільки у розмірі 65913,96 гривень (13052,27$ * 5,05 грн.). Але вийшло по-іншому: лише за період із 14.03.2008 року по 31.03.2011 року включно тільки по статті «…951: Долар…» «…Відсотки за кредит…» Ви понесли додатково неочікувані витрати у розмірі 26103,14 (92017,10-65913,96). Звичайно, що ці витрати включені Вами у фінансову звітність.

4. Як видно із вищезазначеного у розділі Б., Ваше товариство понесло неочікувані витрати, що пов’язані із отриманням валютного кредиту, в розмірі 84546,21 гривень (58443,07+26103,14). Крім того, ці витрати та становище, у якому опинилося ТзОВ «Чужі» у зв’язку з погашенням кредиту та відсотків за його користування, привели до загального негативного фінансового стану товариства. Так, згідно з даними звітів про фінансові результати підприємства за період від 01.01.2008 року по 31.12.2011 року, такий показник, як «…Чистий прибуток (збиток)…» зменшився від розміру 624,8 тис. грн. на початок періоду до мінус 30,6 тис. грн. Тобто, товариство понесло збитки, які відображені за даними бухгалтерського обліку у фінансовій звітності в розмірі 655,4 тис. грн.

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

1. На нашу думку, факт передачі у власність ТзОВ «Наші» валюти (валютного кредиту) у сумі 52000,00 доларів США документально не зафіксований. Тому ми не можемо висловити своєї позитивної думки на предмет відповідності чинному законодавству України факту отримання кредиту у розмірі 52000,00 доларів США ТзОВ «Наші» від Комерційного банку «Чужі».

2. У результаті отримання валютного кредиту та погашення його тіла та відсотків за користування, ТзОВ «Наші» понесло додатково неочікувані витрати в розмірі 84546,21 гривень. Крім того, становище, у якому опинилося ТзОВ «Наші» у зв’язку з погашенням кредиту та відсотків за його користування, призвело до великої збитковості товариства загалом».

Із цим експертним висновком хлопці побігли в суд і перемогли.

Що ж відбулося насправді?

Комерційний банк хлопців «підставив». Він не дав їм валюти, змусив її купити, чим грубо порушив наступні статті Цивільного кодексу України:

Статтю 1046. «…Договір позики.

1. За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками…»;

Статтю 230. «…Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману.

1. Якщо одна із сторін правочину навмисно ввела другу сторону в оману щодо обставин, які мають істотне значення (частина перша статті 229 цього Кодексу), такий правочин визнається судом недійсним...».

Давайте проаналізуємо разом написане вище. По суті, сам долар США – і є родова ознака, якої не отримували хлопці із ТзОВ «Наші». Чому не отримували? Бо комерційний банк «Чужі» ввів їх в оману, адже замість надання валютного кредиту змусив купувати на валютній біржі, де хлопці понесли значні витрати вже у перший день нібито отримання валютного кредиту.

Звичайно, що комерційний банк намагався виставити хлопцям ще й неустойку. Але в суді вдалося «відбити» її, використавши статтю 551 Цивільного кодексу України: «…3. Розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення…». Тобто, нам вдалося довести та документально підтвердити шалені збитки товариства «Наші» у зв’язку з ростом курсу долара. Правда, для цього була задіяна стаття 617 цивільного кодексу України: «…1. Особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили…».

А тепер щодо таких словосполучень, як «мають істотне значення» та «непереборної сили». Тут тривала справжня сварка. Чому? Тому, що суд вперто не хотів знати української мови. Адже вона є сама досконала у світі (так кажуть вчені). Вдумайтесь: один звук – одна буква; як говоримо – так і пишемо; в українському алфавіті 33 букви і в українському писку 33 зуби (включаючи зуб мудрості)!!! Тільки «мішіґіний ґой» буде зневажати таку чудову мову. Але це таке, нібито ліричний душевний відступ. А насправді нам вдалося переконати суд, що ріст курсу долара – це істотна умова. І зростання курсу долара – це не справа ТзОВ «Наші», а справа Національного банку України або родичів (ТАТА і МАМИ) комерційного банку «Чужі». Тобто НБУ і комерційний банк «Чужі» – це одна сім’я. А для тих, хто знає рідну українську мову, словосполучення «непереборної сили» означає силу, яку неможливо перебороти. Або хлопці із товариства «Наші» не мали сили перебороти ріст курсу долара. До слова, НБУ мав силу, бо міг його навіть і не піднімати. Пасувало би ще написати і таке, що законодавчого визначення, що таке «непереборна сила» та «інші обстави, які мають істотне значення» навмисне немає.

Але найголовнішим ударом по комерційному банку було те, що «Наші» попросили «Чужих» показати свій облік сумнівних кредитів та резервів під кредитні ризики.

Що це означає? А означає воно те, що кожний комерційний банк сам вирішує, які кредити йому не вернуть його клієнти, бо не мають з чого. Тобто на такі кредити банки створюють резерви, списують їх, а з клієнтів п’ють кров, витягують валюту, бо ті нічого про це не знають. Враховуючи такий стан справ, зараз я спробую більш детально висвітлити це питання. Але перед тим напишу таке: коли курс долара зріс, то майже всі комерційні банки визнали видані валютні кредити сумнівними (бо їх неможливо повернути!!!) та списали їх зі своїх балансів. І таке відбулося із клієнтами від ТзОВ «Наші». Правда, кожний комерційний банк має право після такого списання ще пити кров із своїх позичальників протягом трьох років, терміну позовної давності. Повторюсь, але про таке мало хто знає.

А зараз до обіцяного, вишкільного. Тому будьте уважні-і-і, святеє святи-и-и-х!

Положенням «Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків» (затверджено постановою Правління НБУ від 27.03.98 за №122) та доповненнями до нього (постанова Правління НБУ від 16.12.98 за № 520) визначено порядок створення загальних і спеціальних резервів та погашення безнадійної кредитної заборгованості за рахунок коштів цих резервів. До слова, такі Постанови часто міняють. У даній книзі проаналізована «стара» Постанова. На момент написання книги діє «нова» Постаова, але вона «має дух старої».

Комерційні банки створюють резерви для відшкодування можливих втрат за основним боргом (без процентів та комісій) за всіма видами наданих кредитів у національній та іноземній валютах за винятком бюджетних кредитів, а також кредитів між установами в системі одного комерційного банку.

Обсяг резервів визначається відповідно до загальної кредитної заборгованості за кожною групою кредитів, класифікованих за ступенем ризику з урахуванням коефіцієнтів ризику та щокварталу уточнюється. Для нарахування резервів комерційний банк проводить оцінювання кредитної заборгованості. До уваги береться:

- фінансовий стан позичальника;

- платіжна дисципліна при погашенні основної суми боргу та процентів за кредитом.

Для оцінки фінансового стану позичальника проводиться аналіз діяльності за напрямками, що рекомендовані Положенням, та вивчаються резерви щодо його покращення. Отримані результати поділяють позичальників на такі класи:

«А» – фінансова діяльність здійснюється на рівні, що забезпечує високу дохідність, прибутковість операцій, більше того, наявні резерви щодо підтримки фінансового стану на цьому рівні досить великі, а отже, імовірність непогашення позики зводиться до мінімуму.

«Б» – фінансова діяльність забезпечує хорші результати, проте резерви щодо утримання її на відповідно високому рівні вже вичерпані.

«В» – фінансова діяльність визначається як задовільна, проте відстежується чітка тенденція до погіршення.

«Г» – фінансова діяльність досить нерівномірна щодо результатів. За короткі періоди часу прибутки змінюються на збитки.

«Д» – за результатами діяльності чітко відстежуються збитки, а отже, ні основна сума боргу за кредитом, ні проценти сплачені не будуть.

Вартість майна та майнових прав позичальника, оформлених під заставу, визначається банком при кредитуванні за реальною (ринковою) вартістю з урахуванням практичної складності при реалізації майна в разі невиконання позичальником своїх зобов’язань. Застава оформляється договором застави відповідно до Закону України «Про заставу».

Викладений матеріал дає основу класифікувати кредитний портфель банку за такими групами.

Погашення заборгованості Добре Слабке Недостатнє

Фінансовий стан

А Стандартний Під контролем Субстандартний

Б Під контролем Субстандартний Сумнівний

В Субстандартний Сумнівний Безнадійний

Г Сумнівний Безнадійний Безнадійний

Д Безнадійний Безнадійний Безнадійний

Отже, резерв під кредитні ризики поділяється на резерв під стандартну заборгованість та резерв під нестандартну заборгованість за кредитами (кредити під контролем, субстандартні, а також безнадійні, сумнівні кредити). Резерв формується у валюті, в якій враховується заборгованість у повному обсязі відповідно до сум фактичної кредитної заборгованості за групами ризику та встановленого рівня (%) резерву. Резерв як під стандартну, так і під нестандартну заборгованість формується щоквартально.

Резерв формується головним банком та його філіями. Резерв під стандартну заборгованість за кредитами обліковується на балансі головного банку, а резерв під нестандартну заборгованість – на балансі установ банку, які зареєстровані як платники податку. За повноту формування резервів відповідальність несе головний банк (юридична особа).

Резерви поділяються на:

- спеціальні резерви, які створюються для відшкодування можливих збитків за кредитами, дебіторською заборгованістю банків та іншими активами;

- загальні резерви – створюються для відшкодування можливих непередбачених ризиків.

Такий поділ резервів свідчить, що комерційні банки в процесі аналізу ефективності здійснюваних активних операцій можуть формувати резерви на покриття можливих втрат за активами в національній та іноземній валютах, включаючи розміщені депозити, надані кредити, придбані цінні папери, дебіторську заборгованість та інші активи.

Спеціальні резерви обліковуються на контрактивних рахунках:

- Групи 159 – балансові рахунки: 1590 «Резерви під нестандартну заборгованість інших банків»; 1591 «Резерви під стандартну заборгованість інших банків». Названі рахунки є контрактивними до рахунків розділу 15 «Кошти в інших банках».

- Групи 240 – балансові рахунки: 2400 «Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам»; 2401 «Резерви під стандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам». Ці рахунки є контрактивними до рахунків розділів 20 «Кредити, які надані суб’єктам господарської діяльності», 21 «Кредити, які надані органам загального державного управління», 22 «Кредити, які надані фізичним особам».

У фінансовому обліку відрахування до резерву у повному обсязі визнається витратною статтею. З цією метою використовуються рахунки:

7701 Відрахування резервів під заборгованість інших банків

7702 Відрахування резервів під заборгованість

за наданими кредитами клієнтам

Отже, при зменшенні розрахункового розміру спеціальних резервів (під стандартну та під нестандартну заборгованість), в обліку проводиться запис:

Взяв Рахунок (контрактивний) сформованого резерву.

Дали Рахунки 770 групи «Відрахування в резерви».

У разі формування резервів в іноземній валюті бухгалтерські записи виконуються з урахуванням офіційного курсу на день операції. Резерви формуються за кожною валютою окремо. Переоцінка резервів в іноземній валюті від зміни курсів відноситься на балансовий рахунок 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами».

СОЛОВІЙ МИХАЙЛО
Передрук дозволено тільки з посиланням на джерело та автора в друкованому виданні та гіперпосиланням в інтернет-виданні. Всі публікації захищені Законом України «Про авторське право і суміжні права».


МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ