АНТИОЛІГАРХІЧНЕ ПОЛІТИЧНЕ ВИДАННЯ

НАША ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА: stopcom@ukr.net            Пишіть нам: stopcom@ukr.net           
Головна сторінка
 
незалежне
опозиційне видання

RSS підписка нашого сайту

ПІДПИСКА СТОПКОМ


НАВІГАЦІЯ
По сайту
• Головна
• Україна___ПОЛІТИКА
• Світ_____Н О В И Н И
• Аналітика
• Фото
• Відео
• Література
• АРХІВ НОВИН СТОПКОМУ
Влада Закону
Законність і ваші права
• ВГО "ВЛАДА ЗАКОНУ"
• ЗАКОНОДАВСТВО і ПРАВО
• Коментарі фахівців
• Антикорупційна програма
• Зразки документів
 
Про нас
Проект
• Редакція
• Співробітництво
Набрала чинності нова редакція Закону "Про виконавче провадження". Що нового? Про деякі новели, внесені до правил виконавчого провадження новою редакцією Закону
16.03.2011 р.

Набрала чинності нова редакція Закону "Про виконавче провадження". В цілому, внесені зміни, на думку цілого ряду експертів, повинні підвищити ефективність примусового виконання судових рішень. Аналізу нової редакції присвячений випуск аналітичного тижневика "ЮРИСТ & ЗАКОН" № 34 від 14 грудня 2010 року.

Зупинімося на деяких новелах, внесених до правил виконавчого провадження новою редакцією Закону.

ФАБУЛА

Зміни в повноваженнях державних виконавців

Позитивним моментом з точки зору зручності користування новим Законом є те, що обов’язки і права держвиконавців встановлюються окремою статтею (ст. 11 Закону). В попередній редакції цього не було. В той же час неможна сказати, що вказані права державні виконавці набули заново, просто вони систематизовані і виведені в окрему норму Закону.

Безперечний інтерес викликає пряме закріплення в Законі права держвиконавця у випадку ухилення боржника від виконання рішення суду звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження на право виїзду боржника – фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання рішення.

Це право було і раніше, однак у зв’язку із відсутністю прямої норми Закону, можливість його реалізації була спірною (див. листа Мін’юсту від 6 червня 2008 року № 25-32/507).

Окрім цього сприяти виконанню судових рішень будуть і інші розширені повноваження державних виконавців, зокрема, їм надано право:

- отримувати від органів, установ, організацій та посадових осіб конфіденційну інформацію, необхідну для провадження виконавчих дій п. 3 ч. 3 ст. 11 нового Закону);

- звертатися до органа (посадової особи), який видав виконавчий документ, за роз’ясненням його змісту (п. 9 ч. 3 ст. 11 нового Закону);

- за наявності рішення суду про примусове проникнення, що виноситься за поданням держвиконавця, отримувати такий доступ (п. 15 ч. 3 ст. 11 нового Закону);

- залучати до проведення або організації виконавчих дій, в тому числі і на платній основі, за рахунок авансового внеску стягувача, суб’єктів господарювання (п. 19 ч. 3 ст. 11 нового Закону). В попередній редакції йшлося лише про залучення виключно на платній основі суб’єктів господарювання, які мають відповідні ліцензії.

Серед найбільш важливих новел нової редакції Закону в частині повноважень держвиконавців солід виділити і право безпосереднього доступу до баз даних і реєстрів, в тому числі електронних, які містять інформацію про боржників, їх майно і кошти (ст. 5 нового Закону).

Нові вимоги до виконавчого документа

Новою редакцією Закону передбачені і нові вимоги до виконавчого документа, необхідні для відкриття виконавчого провадження. До них, зокрема, відносяться такі (ст. 18 нового Закону):

- у випадку, якщо рішення постановлено на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів, а також якщо присуджене майно перебуває в кількох місцях, у виконавчому документі зазначається лише один боржник і лише один стягувач, при цьому також вказується, що рішення виконується в певній частині або ж стягнення провадиться солідарно.

Дану новелу можна назвати цілком логічним, адже за відсутності таких вимог суди можуть видавати один виконавчий лист про стягнення присудженого з кількох відповідачів або ж кільком стягувачам один виконавчий лист на всіх;

- виконавчий документ дійсний за умови, що він скріплюється гербовою печаткою установи, котрою виданий, у випадку, коли законодавством передбачено наявність такої гербової печатки в такої установи.

Якщо стосовно документів, виданих судом, з цього приводу немає ніяких питань, то що стосується виконавчих документів, виданих іншими органами, наявність гербової печатки як умова дійсності виконавчого документа – безумовний плюс в боротьбі зі зловживаннями і безпідставними претензіями.

Важливо також відзначити, що ще однією умовою відкриття виконавчого провадження на підставі судового рішення є додавання до заяви стягувача копій документів, які підтверджують виконання ухвали суду про забезпечення позову (за умови, що така ухвала судом виносилась). Норма підпункту 3 п. 4 ст. 19 нового Закону є імперативною, і на уникнення повернення виконавчого листа з відмовою відкрити виконавче провадження всім заінтересованим особам необхідно буде її дотримуватись.

Новели в процедурі відкриття виконавчого провадження

Необхідно звернути увагу, що згідно нової редакції Закону строк для пред’явлення виконавчого документа до виконання скорочений з трьох років до одного року.

Серед новел, внесених до процедури відкриття виконавчого провадження, слід відзначити, що стягував отримав право в заяві про відкриття провадження вказувати відомості, які можуть сприяти виконанню рішення, наприклад, рахунку боржника, місцезнаходження майна і тому подібне (ст. 19 нового Закону).

Цією ж статтею встановлено, що при пред’явленні до виконання документів про конфіскацію майна необхідно подавати копію протоколу опису або вилучення майна або довідку про те, що опис не проводився, або про відсутність такого майна.

У випадку пред’явлення до виконання виконавчого документа, коли у праві застосовувались по забезпеченню позову, необхідно пред’явити копії документів, які посвідчують виконання ухвали суду про забезпечення позову.

Видання «ЮРИСТ & ЗАКОН» присвятило процедурі відкриття виконавчого провадження спеціальний матеріал Що робити, якщо необхідно відкрити виконавче провадження за новим Законом про виконавче провадження.

Деякі новели в процедурі виконання рішень

Перш за все, необхідно сказати, що згідно нового Закону на сторони покладено обов’язок протягом 3 днів письмово повідомити держвиконавця про повне або часткове самостійне виконання рішення боржником (ч. 5 ст. 12 нового Закону).

Важливою новелою є і те, що до 3 млн. грн. зменшена сума боргу, яка підлягає за підвідомчістю виконанню відділом примусового виконання рішень управління ДВС в регіонах (пункт 2 ч. 1 ст. 21 нового Закону). В попередній редакції ця сума складала 5 млн. грн.

Віднині при відкритті виконавчого провадження держвиконавець може накласти арешт не лише на майно боржника, але й на його кошти (раніше при відкритті провадження арешт накладався лише на майно боржника).

Згідно нового Закону держвиконавець зобов’язаний розпочати примусове виконання рішення наступного робочого дня по спливу строку, наданого боржнику для самостійного виконання рішення, якщо боржником не буде надано в ці строки документального підтвердження повного виконання рішення (ч. 1 ст. 27 нового Закону).

За старим Законом, починаючи виконувати рішення, держвиконавець повинен був особисто пересвідчитися, чи отримана боржником копія постанови про відкриття виконавчого провадженні і чи здійснені ним дії із добровільного виконання рішення в установлені постановою строки.

Зміни торкнулися грошової оцінки арештованого майна. Зокрема, згідно ст. 58 нового Закону ці зміни полягають в наступному:

- введено нове поняття "визначення вартості майна", яке здійснюється держвиконавцем, тоді як "оцінка майна" здійснюється суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання;

- сторони отримали право подати держвиконавцю протягом 10 днів заперечення про результати визначення вартості майна або оцінки майна; при цьому держвиконавець зобов’язаний призначити рецензування звіту про оцінку майна з покладанням витрат на сторону, яка подала заперечення;

- повідомлення про результати визначення вартості майна або оцінки майна відсилається сторонам рекомендованим листом; результати оцінки, а також рецензування звіту про оцінку можуть бути оскаржені до суду.

- звіт про оцінку дійсний протягом 6 місяців, після чого оцінка провадиться повторно.

Необхідно також звернути увагу на зміни в порядку реалізації майна (ст. 62 нового Закону). До нової редакції повернута реалізація майна на комісійних умовах, котра була передбачена в першій редакції цього Закону, але згодом це положення було з нього виключено.

Віднині на комісійних умовах реалізується майно, вартість котрого не перевищує 150 НМДГ (2550 грн.), товари побутового вжитку, інше рухоме майно (якщо стягував не проти). Причому, на відміну від старої редакції Закону, нова його редакція не передбачає реалізації майна через спеціалізовані організації, залучені на конкурсній основі.

Новим Законом також установлено, що якщо майно не продано протягом 2 місяців, воно може бути уцінено протягом 10 днів, але не більше, ніж на 30 %. Повторна уцінка не повинна перевищувати 50 % початкової вартості майна.

Нереалізоване майно буде передаватися стягувачеві в рахунок погашення боргу за початковою вартістю.

Крім вказаних змін, необхідно виділити також і такі:

- змінений порядок звернення стягнення на нерухомість боржника (ст. 63 нового Закону);

- зміни торкнулись порядку звернення стягнення на зарплату, стипендію, пенсію боржника (ст. 68 нового Закону);

- змінений порядок виконання рішення, за котрим боржник зобов’язаний особисто вчинити дії або утриматися від їх вчинення (ст. 75 нового Закону);

- змінений порядок виконання рішення про поновлення на роботі (ст. 76 нового Закону);

- змін зазнав і порядок виселення боржника (ст. 78 нового Закону).

Стосовно деяких змін експерти висловлюються вельми критично. Вони відзначають недосконалість нових норм, а також виявляють колізії в тексті нового Закону. Детальніше про це див. матеріал "ЮРИСТ & ЗАКОН" Нове в процедурі примусового виконання рішень: кардинальні зміни чи фікція?. В цій же статті можна ознайомитися з новими підставами для повернення стягувачеві виконавчого документа.

Новели оскарження дій (бездіяльності ) держвиконавця

Новим законом боржника позбавили права адміністративного оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця (тобто оскарження в органах ДВС). За боржником збереглося лише право судового оскарження.

Раніше, звертаючись зі скаргами практично по всій вертикалі органів ДВС, боржник міг тягти час і відкладати строк примусового виконання судового рішення в часі. Тепер же боржник зможе оскаржити вищевказані дії або рішення виключно в судовому порядку, і, що є важливим, подання скарги до суду не буде призупиняти примусового виконання рішення.

Стягувач і решта учасників виконавчого провадження (крім боржника) можуть оскаржити рішення, дії або бездіяльність посадових осіб ДВС не лише начальнику відділу, котрому безпосередньо підпорядкований держвиконавець, або в суд, але й керівнику відповідного органу ДВС вищого рівня (ст. 82 нового Закону).

При цьому право на оскарження до вищестоящого органу ДВС (Департамент ДВС) обмежено наступним:

- Департамент ДВС розглядає виключно скарги на рішення, дії або бездіяльність начальників управлінь ДВС в регіонах;

- рішення, дії або бездіяльність держвиконавця або іншої посадової особи ДВС можуть бути оскаржені керівництву ДВС (в тому числі до Департаменту ДВС), якщо їх оскарження передбачено цим Законом (можливість оскарження керівнику відповідного органу ДВС вищого рівня передбачена лише частинами 1 і 3 ст. 82 нового Закону).

Слід особливо звернути увагу на те, що подання скарги на дії або бездіяльність держвиконавця віднині не є підставою для призупинення виконавчого провадження.

Збільшення виконавчого збору

Істотним мінусом нового Закону є безумовне подорожчання послуг державної виконавчої служби зі стягнення. Мається на увазі збільшення виконавчого збору.

Якщо раніше виконавчий збір стягувався в розмірі 10 % від фактично стягнутої суми боргу або вартості майна, то після набрання чинності Законом будуть стягуватися ті ж 10 %, але вже від суми, котра підлягає стягненню, або вартості майна, котре повинно бути стягнуто за виконавчим документом (ст. 28 нового Закону).

Іншими словами, цілковито неважливо, стягнув державний виконавець все майно або суму коштів, вказану в виконавчому документі, чи ні, орган ДВС отримає належну йому суму.

ВИСНОВОК

В цілому новою редакцією Закону "Про виконавче провадження" вдосконалені положення старого Закону, що, безумовно, є позитивним моментом. Незважаючи на те, що деякі положення нового Закону недосконалі, вимагають"обкатки" в ході практичного застосування з можливою наступною зміною норм, він все ж більш чітко закріпив повноваження державних виконавців, конкретизував чисельні інші положення, що сприятиме покращенню ситуації в питанні виконання судових та інших рішень.

Андрій Мединський

Переклад здійснено сайтом «Стопком.UA». Джерело:

ЛІГА: ЗАКОН


Передрук дозволено тільки з посиланням на джерело та автора в друкованому виданні та гіперпосиланням в інтернет-виданні. Всі публікації захищені Законом України «Про авторське право і суміжні права».


МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ