АНТИОЛІГАРХІЧНЕ ПОЛІТИЧНЕ ВИДАННЯ

НАША ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА: stopcom@ukr.net            Пишіть нам: stopcom@ukr.net           
Головна сторінка
 
непарламентський
опозиційний сайт

RSS підписка нашого сайту

ПІДПИСКА СТОПКОМ


НАВІГАЦІЯ
По сайту
• Головна сторінка
• Україна___ПОЛІТИКА
• Світ_____Н О В И Н И
• Аналітика
• Фото
• Відео
• Література
• АРХІВ НОВИН СТОПКОМУ
• Фото дня (архів)
• Політгумор
Влада Закону
Законність і ваші права
• ВГО "ВЛАДА ЗАКОНУ"
• ЗАКОНОДАВСТВО і ПРАВО
• Коментарі фахівців
• Антикорупційна програма
• Зразки документів
 
Про нас
Проект
• Редакція
• Співробітництво
Розгляд судом заяв про перегляд судового рішення в зв'язку з нововиявленими обставинами
01.06.2010 р.

Процесуальним діям сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, та прокурора, спрямованим на порушення цивільного процесу, пов'язаного з переглядом судових рішень у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами, кореспондує обов'язок суду виконати дії по прийняттю заяви до свого розгляду. З її прийняттям розпочинається цивільний процес [1; С. 619]. Заява підлягає розгляду в одному провадженні зі справою, в якій постановлено судове рішення. Якщо справа не збереглася, заява може бути розглянута лише після відновлення втраченого судового провадження за правилами, викладеними в Цивільного процесуального кодексу (далі: ЦПК) України.

Закон вказує суди, які переглядають рішення та ухвали у зв'язку з нововиявленими обставинами. Рішення чи ухвали переглядаються у зв'язку з нововиявленими обставинами судом, який їх постановив. Згідно ч. 6 ст. 18 ЦПК України, під час перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами суд діє в такому самому складі, в якому вони були ухвалені (одноособово або колегіально) [2].

Як свідчить практика, перегляд судових рішень в таких випадках здійснюють не тільки ті суди, які постановили рішення, а й ті самі судді, що слід визнати досить розумним. Тут не діють правила про недопустимість повторної участі судді у перегляді справи, а також про зміну і визнання позову, укладення мирової угоди, оскільки мета цієї стадії, а у зв'язку з цим і повноваження суду є іншими. Але особа, яка порушила процес, може відмовитися від заявленої вимоги щодо перегляду судового акта в зв'язку з нововиявленими обставинами. І такі розпорядчі дії перебувають під контролем суду [1; С. 620].

Разом з тим, нерідко постають питання, а чи може рішення одного районного в місті суду у зв'язку з нововиявленими обставинами переглянути інший районний суд того ж міста? Очевидно, слід дати позитивну відповідь.

Якщо переглядається рішення районного суду, то воно може бути переглянуто будь-яким районним судом, в якому на законних підставах опинилася справа (зміна підсудності).

Встановлюючи правило перегляду рішень "тим же судом", законодавець в поняття "той же суд" поклав будь-який суд однієї й тієї ж ланки судової системи. Тому, якщо переглядається рішення районного суду, то воно може бути переглянуто будь-яким районним судом України, в якому на законних підставах опинилася дана справа (зміна підсудності, ліквідація суду тощо). Звідси випливає, що справа може бути переглянута не тільки іншим судом, а й іншими суддями.

Більше того, в окремих випадках перегляд рішення за нововиявленими обставинами може здійснити і вищестоящий суд. Наприклад, цілком можлива така конструкція у справах даної категорії, коли суд першої інстанції відмовляє в перегляді рішення у зв'язку з винятковими обставинами, а суд апеляційної інстанції скасовує цю ухвалу та задовольняє заяву громадянина. Верховний Суд України, розглядаючи справу в касаційному порядку, також має право скасувати рішення нижчестоящих судів та вирішити спір по суті [3; С. 45].

Заява про перегляд рішення, ухвали чи судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами розглядається у судовому засіданні, про час і місце якого повідомляється заявник та інші особи, які беруть участь у справі.

Повідомлення заявника та інших осіб, які беруть участь у справі, про час та місце розгляду справи проводиться у загальному порядку, передбаченому вимогами ЦПК України. Якщо ж у матеріалах справи немає доказів інформування заявника та інших осіб, які беруть участь у справі, про час та місце розгляду справи, то вони не можуть вважатися повідомленими належним чином [4; С. 617]. І хоча неявка цих осіб не є перешкодою для розгляду заяви, проте в разі відсутності доказів належного повідомлення заява про перегляд судового рішення в зв'язку з нововиявленими обставинами не може бути розглянута по суті. Розгляд її в такому випадку має бути відкладено, а заявник та інші особи, які беруть участь у справі, мають бути повідомлені про новий час та місце судового розгляду.

Повідомлення про час та заявника та інших осіб, які беруть участь у справі, про час та місце розгляду справи є процесуальною гарантією таких їх прав, як право брати участь у судових засіданнях, подавати докази, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом.

Розглянувши заяву, суд своєю ухвалою або задовольняє заяву і скасовує рішення, ухвалу чуду чи судовий наказ у зв'язку з нововиявленими обставинами, або відмовляє у її задоволенні у разі необґрунтованості заяви. Після скасування рішення, ухвали суду або судового наказу справа розглядається судом за правилами, встановленими ЦПК України.

Ухвала суду про задоволення заяви про перегляд судового наказу, заочного рішення або ухвали у зв'язку з нововиявленими обставинами оскарженню не підлягає. Оскаржувати в порядку, встановленому ЦПК України, можна лише ухвалу суду про відмову в задоволенні заяви про перегляд судового наказу, заочного рішення, рішення або ухвали у зв'язку з нововиявленими обставинами [5; С. 340]. Такий порядок оскарження є наступним: у відповідності до ст. 294 ЦПК України, заяву про апеляційне оскарження ухвали суду може бути подано протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження [2].

Таким є процесуальний порядок дій суду в разі порушення провадження про перегляд судового рішення в зв'язку з нововиявленими обставинами.

Список використаних джерел:

1. Штефан М.Й. Цивільний процес: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. – К.: Ін Юре, 2001. – 694 с.

2. Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-IV від 18.03.2004 року. // Офіційний вісник України. – 2004. - N 16. - Ст. 1088.

3. Бородін М. Перегляд рішень, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими обставинами за новим ЦПК України. // Право України. – 2004. - № 11. – с. 42 – 45.

4. Кравчук М.В., Угриновська О.І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. – К.: Істина, 2006. – 944 с.

5. Цивільне процесуальне право України: Навчальний посібник. / Ред. С.С. Бичкова. – К.: Атіка, 2006. – 384 с.

Демінська А.А.


Передрук дозволено тільки з посиланням на джерело та автора в друкованому виданні та гіперпосиланням в інтернет-виданні. Всі публікації захищені Законом України «Про авторське право і суміжні права».


МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ