АНТИОЛІГАРХІЧНЕ ПОЛІТИЧНЕ ВИДАННЯ

НАДСИЛАЙТЕ НАМ СВОЇ СТАТТІ ЯКІ ДОПОВНЮВАТИМУТЬ ЗМІСТ САЙТУ ЗА АДРЕСОЮ: STOPCOM@UKR.NET ВОНИ ОБОВ"ЯЗКОВО БУДУТЬ НАДРУКОВАНІ!           ЯКЩО ВИ МАЄТЕ БАЖАННЯ ДОПОВНИТИ АБО ЗАПЕРЕЧИТИ ЦЮ СТАТТЮ, ТО МИ ЧЕКАЄМО НА ВАШІ КОМЕНТАРІ АБО ДОПОВНЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: STOPCOM@UKR.NET           
Головна
непарламентський
опозиційний сайт

НАВІГАЦІЯ
По сайту
• Головна
• Україна
• Світ
• Аналітика
• Спорт
• Фото
• Відео
• Література
 
Влада Закону
Законність і ваші права
• ВГО "ВЛАДА ЗАКОНУ"
• Законодавство і право
• Коментарі фахівців
• Антикорупційна програма
• Зразки документів
 
Про нас
Проект
• Редакція
• Співробітництво
• Зворотній звязок
Забезпечення таємниці поштово-телеграфної кореспонденції та телефонних розмов в Україні
28.10.2008р.

Стаття 306 Цивільного кодексу (далі: ЦК) України закріплює право на таємницю кореспонденції. В ній вказано, що фізична особа має право на таємницю листування, телеграм, телефонних розмов, телеграфних повідомлень та інших видів кореспонденції, а листи, телеграми тощо є власністю адресата, а тому відправлення кореспонденції адресату поштою означає передачу права власності на неї [1; С. 274].

Також зазначається, що листи, телеграми та інші види кореспонденції можуть використовуватися, зокрема шляхом опублікування, лише за згодою особи, яка направила їх, та адресата. Якщо кореспонденція стосується особистого життя іншої фізичної особи, для її використання, зокрема шляхом опублікування, потрібна згода цієї особи.

Важливо, що кореспонденція, яка стосується фізичної особи, може бути долучена до судової справи лише у разі, якщо в ній містяться докази, що мають значення для вирішення справи. Інформація, яка міститься в такій кореспонденції, не підлягає розголошенню.

Порушення таємниці кореспонденції може бути дозволено судом у випадках, встановлених законом, з метою запобігання злочинові чи з'ясування істини під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо [2].

Вище наведена стаття ЦК України закріплює право фізичної особи на таємницю листування, телеграм, телефонних розмов, телеграфних повідомлень та інших видів кореспонденції, що є одним з основних особистих немайнових прав. Дане право віднаходить своє місце також і в ст. 31 Конституції України [3], ст. 12 Загальної декларації прав людини [4], ст. 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод [5] та ст. 17 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права [6].

Об'єктом даного особистого немайнового права є таємниця кореспонденції. Поняттям кореспонденція охоплюється не тільки письмова кореспонденція (прості та рекомендовані листи, поштові картки, бандеролі, секограми, а також дрібні пакети, мішки "M"), але й усі інші види кореспонденції (телеграми, телефонні розмови, телеграфні повідомлення, повідомлення електронною поштою, пейджером, SMS- та MMS-повідомлення тощо). Однак, для поширення режиму таємниці зовсім не обов'язково, щоб дана кореспонденція вміщувала в собі інформацію про обставини особистого життя фізичної особи. ЦК України охороняє абсолютно всі види кореспонденції, навіть коли вона містить виключно майнову цінність, наприклад, бандеролі.

Збереження таємниці листування покладене на установи поштового зв'язку і регулюється Законом України "Про поштовий зв'язок" від 4.10.2001 року [7], Постановою КМ України "Про затвердження правил надання послуг поштового зв'язку" [8].

Однією з гарантій, якою забезпечується право на таємницю кореспонденції є те, що законодавець встановлює, що всі види кореспонденції, які є матеріалізованими об'єктами, наприклад, листи, телеграми тощо, знаходяться у власності фізичної особи.

Окремі гарантії цього права передбачені і в чинному законодавстві. Так, відповідно до ст. 9 Закону України “Про телекомунікації” [9] оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані вживати технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Окрім можливості бути визнаним особою носієм відповідного блага, право на таємницю кореспонденції включає в себе можливість використовувати листи, телеграми та інші види кореспонденції, зокрема шляхом опублікування, лише за згодою особи, яка направила їх, та адресата, незалежно від того, чи ця кореспонденція відправлена за домашньою, службовою чи іншою адресою. Так, наприклад, коли ведеться переписка між двома науковцями, політиками чи письменниками, то для оприлюднення цієї переписки потрібна обов'язкова згода кожного з них. Коли ж адресат та/або особа, яка направила цю кореспонденцію, померли, то її використання можливо лише за згоди дітей, вдови (вдівця), а якщо їх немає, - батьків, братів та сестер померлого/померлих. У випадку ж, коли і останні особи померли, то використання цієї кореспонденції, в тому числі і шляхом опублікування, можливо лише у випадку, коли вона має наукову, художню, історичну цінність, в порядку, що встановлений законом.

Однак, із зазначеного правила законодавець може передбачати виключення. Так, наприклад, відповідно до ст. 36 Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” [10] лист, адресований редакції, може бути використаний у повідомленнях і матеріалах, якщо при цьому не змінюється зміст листа і не порушуються положення вказаного Закону.

Слід також зауважити, що в окремих випадках є недостатньою навіть згода особи, що відправила кореспонденцію та адресата для використання цієї кореспонденції. Так, законодавець визначає, що коли кореспонденція стосується особистого життя іншої фізичної особи, то для використання цієї кореспонденції, зокрема, шляхом опублікування, потрібна також і згода фізичної особи, особистого життя якої ця кореспонденція стосується. Наприклад, коли у телефонній розмові, яка записувалась на магнітний носій, були висвітлені обставини особистого життя третьої особи, то для оприлюднення цього запису потрібна обов'язкова згода усіх трьох осіб.

Список використаних джерел:

1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2004. – с. 274.

2. Цивільний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 16.01.2003 року. // Офіційний вісник України. – 2003. - N 11. - Ст. 461. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15&p=1224661457300097

3. Конституція України. // Відомості Верховної Ради. - 1996. - N 30. - Ст. 141. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0&p=1221732137716598

4. Загальної декларації прав людини вiд 10.12.1948 року. // Законодавство України. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_015

5. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод. // Офіційний вісник України. – 2006. - N 32. - Ст. 2371. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_004&p=1224661457300097

6. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права вiд 16.12.1966 року. // Законодавство України. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_043

7. Закон України "Про поштовий зв'язок" від 4.10.2001 року. // Офіційний вісник України. – 2001. - N 43. - Ст. 1918. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2759-14&p=1224661457300097

8. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження правил надання послуг поштового зв'язку" від 17.08.2002 року. // Офіційний вісник України. – 2002. - N 34. - Ст. 1586. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1155-2002-%EF&p=1224661457300097

9. Закон України "Про телекомунікації" від 18.11.2003 року. // Офіційний вісник України. – 2003. - N 51. - Ст. 2644. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1280-15&p=1224661457300097

10. Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” від 16.11.1992 року. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - N 1. - Ст. 1. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2782-12&p=1224661457300097

Демінська А.А. / ВГО "Влада закону" /
Передрук дозволено тільки з посиланням на джерело та автора в друкованому виданні та гіперпосиланням в інтернет-виданні. Всі публікації захищені Законом України «Про авторське право і суміжні права».


МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов