АНТИОЛІГАРХІЧНЕ ПОЛІТИЧНЕ ВИДАННЯ

НАДСИЛАЙТЕ НАМ СВОЇ СТАТТІ ЯКІ ДОПОВНЮВАТИМУТЬ ЗМІСТ САЙТУ ЗА АДРЕСОЮ: STOPCOM@UKR.NET ВОНИ ОБОВ"ЯЗКОВО БУДУТЬ НАДРУКОВАНІ!           ЯКЩО ВИ МАЄТЕ БАЖАННЯ ДОПОВНИТИ АБО ЗАПЕРЕЧИТИ ЦЮ СТАТТЮ, ТО МИ ЧЕКАЄМО НА ВАШІ КОМЕНТАРІ АБО ДОПОВНЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: STOPCOM@UKR.NET           
Головна
непарламентський
опозиційний сайт

НАВІГАЦІЯ
По сайту
• Головна
• Україна
• Світ
• Аналітика
• Спорт
• Фото
• Відео
• Література
 
Влада Закону
Законність і ваші права
• ВГО "ВЛАДА ЗАКОНУ"
• Законодавство і право
• Коментарі фахівців
• Антикорупційна програма
• Зразки документів
 
Про нас
Проект
• Редакція
• Співробітництво
• Зворотній звязок
Технологія розробки, обговорення і прийняття нової форми державного управління України та закріплення її Конституцією
16.05.2008р.

Оскільки бездуховний, непрофесійний і злодійкуватий урядовець ніколи не буде керуватися ні досконалим ні недосконалим Законом, а лише особистими шкурними інтересами, то найголовніша причина хаосу в Україні криється в недосконалості добору народом керівних урядових кадрів. Свою Богом дану владу народ має відстоювати, а не випрошувати у політичних шулерів.

Крім цього, для розробки досконалої нової форми державного управління та відповідної Конституції потрібно декілька років кропіткої праці найталановитіших провідних вчених та обговорення і погодження її з народом – носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні.

Тож будуватимемо таку Україну, яку собі запроектуємо!

І. Тому першим кроком пропонується лише внесення наступних змін у вже діючу Конституцію та Закони:

1.1. Відновити в паспорті графу «національність»;

1.2. Зліквідувати практику добору урядових кадрів всіх рівнів від політичних партій (корумпованих кланів), бо вони працюють на свої клани, а не на народ. Вибори виключно на мажоритарній основі. Ні один урядовець не має належати до ніяких партій та політичних течій;

1.3. Формувати авторитетний духовний і професійний провід держави. Укомплектовувати урядові структури всіх рівнів кращими з найкращих – національно-патріотичними, чесними і високопрофесійними керівними кадрами, які суспільне ставлять вище особистого. Підбір здійснювати за наступними критеріями:

- Пропорційне представництво кожної нації у всіх урядових структурах (квота) відповідно до загальної чисельності народу України. Кожна нація сама висуває своїх кандидатів на посади;

- Кандидат повинен мати «чисту» біографію: бути патріотом України; вільно володіти українською мовою; бути громадянином України(не мати подвійного громадянства); не бути судимим і причетним до злочинних діянь чи походити з родини, в якій до трьох поколінь (батьки, діди та бабусі) був хто-небудь, який чинив злочини проти українського народу, працював на штатних посадах чи інформатором в КДБ, КПРС, ВЛКСМ, Профспілках чи підривних сектах; проживати на території, яку кандидат має представляти, не менше 15 років; ставити духовне вище над матеріальним, суспільне над особистим;

- Заключення лікарів про фізичний і психологічний стан здоров’я кандидата ( куріння, алкоголь, наркотики, токсини, порушення психіки тощо).

- Декларація особиста і родини: де і ким працювали з 1980 року; яке, в кого, яким способом і за скільки надбали майно з 1990 року по даний час, його точна поштова і юридична адреса; джерела походження коштів, за які придбане це майно;

- Мати глибоку професійну теоретичну підготовку та практичні навички у сфері діяльності, на яку претендує кандидат;

- Розробити программу стратегічного і поточного розвитку сфери діяльності зі строками виконання, на яку претендує кандидат і публічно захистити її перед громадськими експертами та отримати рекомендацію до впровадження. Заборонити саморекламу кандидатів в ЗМІ поза громадськими експертами;

- Укласти трудову угоду кандидата з громадою з чіткими обов’язками, правами, відповідальністю та підставами звільнення з посади, чітким механізмом оперативного контролю громади за якістю роботи урядовця;

1.4. Оплату урядовців поставити в пряму залежність від середньої заробітної плати по Україні;

1.5. Позбавляти урядовця права до кінця життя займати урядові посади за допущені ним зловживання;

1.6. Розробити досконалий Закон про звернення фізичних і юридичних осіб з конкретними строками та практичними результатами розгляду цих звернень;

1.7. Повернути від олігархів та інших злочинців вкрадену у народу і держави власність та коштів. Мають бути публічно відомі власники всіх без винятку об’єктів;

1.8. Земля має бути в оренді чи у власності виключно тих. Хто її обробляє. Заборонити посередництво в операціях із землею;

1.9. Встановити максимально допустимий рівень рентабельності у всіх сферах народного господарства (промисловості, сільському господарстві, торгівлі, послугах тощо). Заборонити шахрайські види діяльності – казино, ігрові автомати, і т. д. Ввести статистичну звітність для господарюючих об’єктів в натуральних показниках.

ІІ. Розробка, обговорення і прийняття нової форми управління України та закріплення її Конституцією, в тому числі:

2.1. Виробити «Доктрину побудови безконфліктного суспільства національно-економічної і соціальної справедливості» та розробити досконалу високоефективну структурно-функціональну схему управління Українською державою.

Це побудова національно-демократичної держави на українських традиціях народовладдя, де демократія – це створення рівних умов для волевиявлення та вільного розвитку і самобутності всіх національностей однаковий пропорційний (відповідно до питомої ваги кожної з них у загальній чисельності населення України) доступ до урядових посад, власності, освіти, соціального забезпечення, ЗМІ, задоволення ними потреб і захисту національних інтересів не за рахунок і не на шкоду іншим національностям, а лише за рахунок чесної високоприбуткової праці кожного у сфері промислового і сільськогосподарського виробництва, торгівлі та послуг.

Це повна ліквідація колективної відповідальності в урядових структурах усіх рівнів. Кожен урядовець має нести персональну відповідальність перед нацією і державою за результати своєї діяльності власним майном, свободою і життям. Урядовці мають працювати чесно, прозоро, дієво і під щоденним контролем громади.

2.2. Розробити механізм взаємодії Законодавчо-Контролюючої, Виконавчої і Судової гілок державного управління, які мають складати одне ціле й діяти як єдиний злагоджений управлінський механізм, котрий чесно й відповідально служить народу. Головними завданнями усіх гілок є: досягнення стабільності у внутрідержавному господарюванні, наведення ідеального порядку й дисципліни, щоб люди могли жити в упорядкованому й досконалому суспільстві; врегулювання вигідної для свєї держави зовнішньої політики; створення надійної системи внутрішньої та зовнішньої безпеки для держави, кожної нації та громадянина.

а) Законодавчо-Контролююча влада

- Органи народного самоврядування, які являють собою структурований народ за національною і професійною ознаками, і який передбачає: прямий обов’язок і реальну участь кожного громадянина в управлінні державою; акумуляцію суспільного інтелекту і вироблення на його основі програм розвитку в державі та оперативне впровадження в практику найновіших розробок; підбір кадрів для урядових структур і оперативний контроль через свої Комітети за їх роботою; формування пропозицій для розробки законів; право відміняти чи призначати вибори, відкликати антинародні рішення і закони; достроково припиняти повноваження органів любих гілок державного упрвління;

- Президент, який обирається всенародно на 5 років, підписує розроблені Інститутом і узгоджені з Парламентом та народом закони і укази та особисто відповідає за реалізацію програми побудови держави, її внутрішню і зовнішню політику;

- Національний інститут дослідження проблем людини та управління державою на основі напрацювань органів самоврядування розробляє галузеві та загальну программу побудови держави а також проекти законів, рішень та механізмів реалізації цих програм і оперативно вносить поправки до них. Інститут підпорядковується Президенту;

- Парламент (2 палати – національна і територіальна) є експерно-дорадчим органом Президента, який обговорює проекти программ, законів і рішень, дає пропозиції щодо їх покращення і передає на погодження Органам самоврядування, а далі на підпис Президенту. Парламент обирається Органами самоврядування на 5 років, у разі виявлення зловживань депутата – його кандидатуру відкликають достроково і призначають нового депутата.

б) Виконавча гілка – це:

- Президент, який керує своєю державою і особисто відповідає за стан справ у ній.

- Прем’єр-міністр – «завгосп» держави, Кабмін зі всіма галузевими міністерствами і їх органами на місцях веде внутрішню господарку держави. Призначається Президентом і знаходиться в його прямому підпорядкуванні.

- Система оперативного управління державою (мережа інформаційно-диспетчерських служб) оперативно координує в реальному масштабі часу господарсько-економічні процеси і підприємницьку діяльність в державі. Створюється при Президентові і Кабміні.

в) Судова гілка має являти собою єдиний орган з галузевим розподілом на господарські, адміністративні, військові суди, тощо. Всіх суддів обирати всенародно на 5 років. Голів судів обирати колективами суддів. Суди мають утримувати систему управління державою в правовому полі і не допускати порушень Законів ні урядовцями ні громадянами. По кожному пробілу в законах мають подавати Інституту пропозиції щодо їх вдосконалення.

Ввести два одночасні терміни покарання для злочинців: початок першого визначає суд, а закінчення сам осуджений, тобто цей термін діє до повного відшкодування потерпілому матеріального і морального ущербу з врахуванням інфляції; якщо осуджений до року часу не відшкодував ущерб, то його із звичайної колонії переводять до іншої посиленого режиму, якщо і до цього часу не повернув – то переводять до колонії суворого режиму і так щороку аж до довічного ув’язнення і позбавлення громадянських прав; другий термін покарання, який починається після відбуття першого, осуджений відбуває за те, що жив не по закону.

Покарання зробити невідворотнім, а безкарність – неприпустимою незалежно від посад і титулів. Забезпечити рівність всіх перед Законом.

Діяльність Президента, Парламенту та Суду і їх органів на місцях має безперервно знаходитися в полі зору Законодавчо – Контролюючої влади, щомісячне відкрите оприлюднення результатів їх роботи через ЗМІ, а саме: доходи і витрати, зайнятість працездатного населення; статистика злочинності; факти нереагування на звернення фізичних і юридичних осіб; дотримання квот представництва національних меншин в урядових структурах; питома вага власності в державі, якою володіє кожна нація; темпи реального зростання виробництва в натуральних показниках; темпи зростання продуктивності праці та заробітної плати; інші стратегічні і ключові параметри управління державою;

2.3. Побудову держави потрібно здійснювати за комплексною самодостатньою науково обґрунтованою та збалансованою по ресурсах і потребах народу програмою довгострокового на 50 – 100 років стратегічного і оперативного розвитку з конкретними термінами виконання і виконавцями, орієнтованою на найновіші досягнення світової науки і техніки, найвищі світові нормативи й стандарти життя людини, об’єктивні закони природи та незалежну внутрішню та зовнішню політику. Така програма – це потреба у благах за світовими стандартами мінус наявні блага. До реалізації цієї програми мають бути залучені виключно всі підприємства, підприємці та народ;

2.4. Центральним завданням стратегії побудови Української держави є формування цілісного світогляду, духовності і професійності людини, її істиної свободи, обов’язків, прав, відповідальності та безпеки. Для цього слід докорінно реформувати систему науки, освіти, виховання та ідеології.

Створити бази даних як централізовану так і на місцях, в яких накопичувати якнайповнішу інформацію про добрі і погані вчинки кожної людини, які б прокладали шлях чесним людям до зростання їх репутації і кар’єри, а життя ледарів, шахраїв та злодіїв повністю блокували, паралізували і перетворювали в пекло;

2.5. Формування гармонійного суспільства на засадах справедливості, взаємоповаги, злагоди і миру між національними меншинами, ліквідація інформаційної, релігійної, економічної, владної і територіальної окупації одних націй іншими та від руйнівних ворожих структур. Припинити спекуляцію в ЗМІ такими загальновживаними термінами із викривленим змістом як: окупація і визволення, зрадник і патріот, націоналіст і шовініст, олігарх і злочинець, демократія, ринкова економіка, свобода, тощо і надати їм істинного значення. Бо, наприклад, під свободою слова криється деморалізація суспільства через ЗМІ. Насправді ж не може бути на 100% ні свободи слова, ні свободи совісті, ні свободи дій, тощо. Бо кожна особа не вправі посягати на ці цінності на індивідуальній території іншої особи, бо це вже окупація і злочин проти неї.

2.6. Розробка самодостатнього господарського механізму держави. Широкомасштабне відродження і розвиток кооперації.

2.7. Розробка механізму життєдіяльності економіки держави, який би унеможливив перекачування шахраями різних ґатунків результатів праці від чесних трудівників.

Кожен має працювати чесно й високоприбутково, щоб рівень його нагороди не перевищував величини вкладеної ним чесної праці, і щоб кожен жив рівно так, наскільки чесно, професійно й продуктивно він працює та унеможливити паразитування однієї людини за рахунок іншої, однієї нації за рахунок іншої та однієї держави за рахунок іншої. Прийняти закон про обов’язкову трудову повинність та кримінальну відповідальність за ухилення від праці. Законом визнати важкими злочинами будь-які економічні схеми, які спрямовані на навмисне привласнення продуктів чужої праці.

2.8. Розробка досконалого механізму безпеки громадян і держави.

2.9. Створення потужної ідеологічно-пропагандистської інфраструктури держави.

2.10. Законодавче закріплення нової моделі управління державою – обговорення і прийняття народом Конституції і галузевих законів.

Богдан Колос Сл. тел. 231-87-94; тел../факс 295-47-68 Моб. 8-097-222-17-88; 8-066-218-85-31 E-mail: velt @ mens. com ua
Передрук дозволено тільки з посиланням на джерело та автора в друкованому виданні та гіперпосиланням в інтернет-виданні. Всі публікації захищені Законом України «Про авторське право і суміжні права».


МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов