АНТИОЛІГАРХІЧНЕ ПОЛІТИЧНЕ ВИДАННЯ

НАДСИЛАЙТЕ НАМ СВОЇ СТАТТІ ЯКІ ДОПОВНЮВАТИМУТЬ ЗМІСТ САЙТУ ЗА АДРЕСОЮ: STOPCOM@UKR.NET ВОНИ ОБОВ"ЯЗКОВО БУДУТЬ НАДРУКОВАНІ!           ЯКЩО ВИ МАЄТЕ БАЖАННЯ ДОПОВНИТИ АБО ЗАПЕРЕЧИТИ ЦЮ СТАТТЮ, ТО МИ ЧЕКАЄМО НА ВАШІ КОМЕНТАРІ АБО ДОПОВНЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: STOPCOM@UKR.NET           
Головна
непарламентський
опозиційний сайт

НАВІГАЦІЯ
По сайту
• Головна
• Україна
• Світ
• Аналітика
• Спорт
• Фото
• Відео
• Література
 
Влада Закону
Законність і ваші права
• ВГО "ВЛАДА ЗАКОНУ"
• Законодавство і право
• Коментарі фахівців
• Антикорупційна програма
• Зразки документів
 
Про нас
Проект
• Редакція
• Співробітництво
• Зворотній звязок
Система місцевого самоврядування в проекті нової Конституції України
21.05.2008р.

Система місцевого самоврядування передбачає три рівні:

І. базовий – громади (сільська, селищна, міська та сільсько-міська).

Цей рівень базується на принципах самодостатності у здійсненні власних повноважень та можливості власними ресурсами утримувати певний набір обов’язкових інфраструктурних одиниць, як зокрема – дитячі садки, фельдшерські пункти, комунальну службу, виконавчий апарат громади т.п.

До питань, які входять до компетенції громад повинні належати :

- господарювання нерухомим майном, охорони середовища та водного господарства;

- внутрішніх доріг, вулиць, мостів, площ та організації дорожнього руху;

- водопроводів та водопостачання, каналізації, усування та очищення комунальних відходів, утримання чистоти та порядку, а також санітарних засобів, смітників та знешкодження комунальних відходів, постачання електроенергії, тепла та газу;

- місцевого публічного транспорту;

- охорони здоров'я;

- аварійні та суспільні служби;

- громадського житлового будівництва;

- дошкільної освіти;

- культури, у тому числі громадських бібліотек та інших культурних установ, а також охорони пам'яток історії та культури;

- ринків та ринкових приміщень;

- озеленіння території;

- кладовищ;

- утримання громадських об'єктів та установ публічного використання та адміністративних об'єктів;

- співпраці з локальними та регіональними громадами інших держав.

Відмінність від існуючого на сьогодні базового рівня полягає у тому, що цей рівень місцевого самоврядування базується не на одиниці в рамках населеного пункту, а на принципі певної мінімальної кількості населення та ресурсної бази, що дозволяє забезпечити покладені на громади повноваження.

На практиці це означає, що ряд дрібних населених пунктів об’єднуються в одну громаду (приблизно з мінімальною кількістю 5 тис. осіб). При чому це об’єднання не зазіхає на територіальні межі населеного пункту, які залишаються сталими, але орган управління є єдиним сконцентрованим та спільним для декількох населених пунктів.

Система виконавчої влади та вибори голови залишаються тими ж, що й сьогодні. Голова, рада, виконавчий орган (управа).

ІІ. районний – райони, міста районного значення (місто-район);

Другий рівень – районний формується приблизно за тими ж принципами, що й сьогодні, але з тією відмінністю, що статус районів отримують й міста з певною мінімальною чисельністю 50-70 тисяч мешканців – ( місто-район). Очевидно, що за цих обставин міськ-сільські райони укрупнюються так як більші міста не входять у межі районів, а є самостійними містами-районами.

Райони мають повноваження іншого рівня ніж громади, що пов’язано більшою чисельністю населення та ресурсною базою, зокрема:

- середня освіта;

- позашкільна освіта;

- лікарні, поліклініки;

- транспорт на терені району ;

- дороги районного рівня;

- земельний кадастр;

- утримання районних об'єктів та установ публічного використання та адміністративних об'єктів;

- культури та охорони пам'яток місцевого значення;

- охорони навколишнього середовища;

- водного господарства;

- сільського господарства, лісництва та рибацтва на внутрішніх водоймах;

- публічного порядку та безпеки громадян;

- соціальні служби…….

Виконавчими органами районів є виконавчі комітети (управи) обрані (затверджені) районними (міськими) радами. На цьому рівні не доцільно існування державних адміністрацій затверджених центральними органами влади та посадовими особами цих органів.

Голови районів обираються радами, а голови міст з районним статусом мешканцями.

ІІІ. регіональний – АРК, області, міста обласного значення (місто-регіон з чисельністю більше ніж 500 тис. мешканців); міста зі спеціальним статусом.

Особливість третього рівня місцевого самоврядування у тому, що він поєднує у собі вже й певні делеговані загальнонаціональні повноваження в зв’язку із чисельністю мешканців та великою територією і можливістю вирішувати проблеми, що потребують достатньо значних ресурсних затрат, зокрема:

- вищої освіти 1-2 рівня;

- охорони здоров'я;

- культури та охорони пам'яток;

- соціальної допомоги;

- охорони навколишнього середовища;

- водного господарства та боротьби з повенями;

- громадського транспорту та публічних шляхів сполучення;

- фізичної культури та туризму;

- охорони прав споживачів;

- публічної безпеки;

- протидії безробіттю ….

Виконавчі органи формуються обласними радами, голову обласної ради обирають депутати, він за посадою є й голова виконавчого органу.

Державний контроль за органами місцевого самоврядування

Контроль законності дій органів місцевого самоврядування з боку загальнодержавних органів влади здійснює голова державний представник (посадник), якого призначає (в залежності від політичного устрою президент або прем’єр міністр).

Державний представник (посадник) та його апарат функціонують лише на третьому рівні місцевого самоврядування і лише в областях, АР Крим та до виведення іноземних баз з Севастополя в м. Севастополь.

У своїй діяльності державний представник (посадник) підпорядковані керівнику виконавчої влади (президент або прем’єр міністр).

Державний представник (посадник, та його апарат здійснюють контроль за виконанням загальнонаціональних програм та пріоритетів, координують діяльність загальнонаціональних органів на рівні підвідомчої території.

У випадку порушення органами місцевого самоврядування діючого законодавства та в інших визначених законами випадках, державний представник (посадник) має право призупинити дію рішення органів місцевого самоврядування з подальшим направленням подання у адміністративний суд.

Прикінцеві пропозиції.

Місцеві ради усіх рівнів та їх виконавчі органи розпоряджаються власними бюджетними коштами. Забороняється втручання загальнодержавних органів у владні повноваження органів місцевого самоврядування.

Основою бюджетно-фінансової незалежності місцевого самоврядування – є земельний податок та податок на нерухомість.

Місцеві референдуми мають право вирішувати усі питання що входять у компетенцію території відповідного рівня у тому числі й недовіра голові органу місцевого самоврядування та усьому складу місцевої ради.

Рішення референдуму вступає у законну силу негайно після його оголошення органом на який покладено організацію та проведення референдумів.

Не допускається суміщення обов’язків депутата органу місцевого самоврядування та роботи у будь якій структурі виконавчих органів місцевого самоврядування усіх трьох рівнів.

На території одного населеного пункту - села, селища, міста не допускається функціонування більше ніж одного органу базового рівняю. У містах з районним та обласним статусом не допускається функціонування інших представницьких органів місцевого самоврядування крім обраних усією міською громадою.

Це положення не поширюється на делеговані міськими радами повноваження органам місцевої самоорганізації (квартальні ради, ради у районах міста) за умови, що ці органи самоорганізації не містять ознак органів місцевого самоврядування базового рівня та рівня району.

Однією з альтернатив до системи місцевих виборів може бути пропозиція щодо формування місцевих органів самоврядування другого рівня не прямими виборами до районних рад, а опосередкованими виборами, коли сформовані ради громад делегують своїх представників у районні ради, а ті у свою чергу зі свого складу обирають голову районної ради та затверджують виконавчий орган.

Слід відмітити, що назви органів та посадових осіб місцевого самоврядування потрібно узгодити з українською історичною традицією, а отже викладені вище назви цих органів є умовні.

В основу викладених пропозицій ліг ПРОЕКТ підготовлений кафедрою конституційного адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та обговорений у Львівській обласній раді на засіданні робочої групи з питань опрацювання Концепції розвитку територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні 10-11 грудня 2007 року, також за пропозиціями членів конституційної ради Львівщини.

Андрій Соколов, Голова вільної профспілки освіти і науки Львівщини, Координатор групи місцевого самоврядування Громадської конституційної ради Львівщини
Передрук дозволено тільки з посиланням на джерело та автора в друкованому виданні та гіперпосиланням в інтернет-виданні. Всі публікації захищені Законом України «Про авторське право і суміжні права».


МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов