АНТИОЛІГАРХІЧНЕ ПОЛІТИЧНЕ ВИДАННЯ

НАДСИЛАЙТЕ НАМ СВОЇ СТАТТІ ЯКІ ДОПОВНЮВАТИМУТЬ ЗМІСТ САЙТУ ЗА АДРЕСОЮ: STOPCOM@UKR.NET ВОНИ ОБОВ"ЯЗКОВО БУДУТЬ НАДРУКОВАНІ!           ЯКЩО ВИ МАЄТЕ БАЖАННЯ ДОПОВНИТИ АБО ЗАПЕРЕЧИТИ ЦЮ СТАТТЮ, ТО МИ ЧЕКАЄМО НА ВАШІ КОМЕНТАРІ АБО ДОПОВНЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: STOPCOM@UKR.NET           
Головна
непарламентський
опозиційний сайт

НАВІГАЦІЯ
По сайту
• Головна
• Україна
• Світ
• Аналітика
• Спорт
• Фото
• Відео
• Література
 
Влада Закону
Законність і ваші права
• ВГО "ВЛАДА ЗАКОНУ"
• Законодавство і право
• Коментарі фахівців
• Антикорупційна програма
• Зразки документів
 
Про нас
Проект
• Редакція
• Співробітництво
• Зворотній звязок
Спадкування земельних ділянок та спадкування нерухомого майна в особистому селянському, фермерському господарстві
30.04.2008р.

Об'єктом спадкування може виступати право власності на земельну ділянку. Так, ч. 1 ст. 1225 Цивільного кодексу України підтверджується можливість спадкування земельної ділянки на загальних підставах. Спеціально підкреслюється, що на спадкоємців поширюється положення про можливість використання земель за цільовим призначенням [1], як це випливає із ст. 19 – 21 Земельного кодексу України [2].

Якщо до спадкоємців переходить право власності на житловий будинок, іншу будівлю чи споруду, до них переходить і право на земельну ділянку, яке належало спадкодавцеві (зрозуміло, йдеться про земельну ділянку, на якій розміщені названі нерухомі речі). Таким правом можуть бути право власності, право оренди, суперфіцій. Але спадкоємець, до якого в порядку спадкування перейшло право власності на жилий будинок, іншу будівлю чи споруду, згідно обмежень, встановлених ЗК України, у відповідних випадках не може бути суб'єктом права власності на земельну ділянку, яке належало спадкодавцеві. В таких випадках ч. 5 ст. 120 ЗК України встановлює, що при переході права власності на будівлю або споруду до громадян або юридичних осіб, які не можуть мати у власності земельні ділянки, до них переходить право користування земельною ділянкою, на якій розташована будівля чи споруда. Але це право потребує укладення договору оренди, крім випадків, коли спадкоємцем є юридична особа, яка може бути суб'єктом права постійного користування землею.

Розмір земельної ділянки, що переходить до спадкоємців, які спадкують право власності на нерухоме майно, розташоване на цій ділянці, визначається в ч. 3 ст. 1224 ЦК України як такий, що необхідний для обслуговування цього нерухомого майна, при встановленні такого розміру слід керуватися державними будівельними нормами. Решта земельних ділянок спадкується на загальних підставах, зокрема, за заповітом вона може спадкуватись тією ж особою, до якої перейшло право на нерухоме майно [3; С. 786].

Відповідно до ст. 5 Закону України від 15 травня 2003 року "Про особисте селянське господарство", спадкоємці, які є членами особистого селянського господарства, успадковують земельний пай, який спадкодавець набув на місцевості в натурі [4].

Відповідно до ст. 23 Закону України від 19 червня 2003 року "Про фермерське господарство", об'єктом майнових прав і об'єктом спадкування може виступати і фермерське господарство [5]. Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства.

Порядок успадкування в фермерському господарстві (далі: ФГ) регулюється такими нормативно-правовими актами:

1. ЦК України, який регулює правовідносини спадкування,

2. ЗК України,

3. Закон України "Про фермерське господарство", який визначає правовий режим майна ФГ,

4. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб". Відповідно до Закону України "Про фермерське господарство", майно фермерського господарства належить йому на праві власності. У власності ФГ може перебувати будь-яке майно, в тому числі земельні ділянки, житлові будинки, господарські будівлі та споруди, засоби виробництва тощо, яке необхідне для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та набуття якого у власність не заборонено законом.

В ст. 23 Закону "Про ФГ" зазначено, що успадкування фермерського господарства (цілісного майнового комплексу або його частини) здійснюється відповідно до закону.

Згадаємо, що попередня редакція Закону "Про ФГ" – Закон України "Про селянське (фермерське) господарство" – встановлював режим спільної сумісної власності на майно членів ФГ, якщо інше не передбачено угодою між ними. Така позиція законодавця заплутувала питання власності в ФГ, але з цієї норми зараз можна зробити висновок, що частки членів ФГ є рівними, якщо інше не встановлено Статутом або іншими угодами між членами господарства.

Правовідносини із успадкування частки в ФГ аналогічні до припинення членства з інших підстав. Відповідно до Закону України "Про ФГ", член ФГ має право на отримання частки майна фермерського господарства у разі припинення членства у ФГ. Розмір частки та порядок її отримання визначаються Статутом ФГ. При цьому можливі два варіанти розвитку подій для спадкоємців:

1) спадкоємець (спадкоємці) за згодою інших членів господарства стають членами господарства та набирають у повному обсязі права на майно господарства. Зазначимо, що право на участь у ФГ не успадковується;

2) спадкоємець (спадкоємці) виділяють з господарства частку майна ФГ, успадковану ними.

Незалежно від того, чи будуть спадкоємці вступати в ФГ, успадкування частки в майні здійснюється відповідно до ЦК України.

Після отримання свідоцтва на право на спадщину особа-спадкоємець має звернутись до ФГ із заявою про виділення частки з майна ФГ або із заявою про прийняття до членів ФГ з передачею спадкоємцю прав спадкодавця на частку в майні ФГ.

Закон України "Про ФГ" чітко не встановлює, які органи управління приймають рішення про прийняття нового члена до господарства чи приймають рішення про склад майна, яке виділяється спадкоємцю, відповідь на це питання треба шукати в статуті конкретного ФГ.

У разі виникнення спору щодо складу і вартості майна, яке виділяється спадкоємцю, це питання може бути вирішено судом за позовом однієї із сторін.

Земельна ділянка, власником якої є спадкоємець, успадковується в загальному порядку з певними особливостями, які полягають в наступному: якщо ФГ успадковується двома або більше спадкоємцями, то земельна ділянка поділу не підлягає, якщо в результаті її поділу утвориться хоча б одна земельна ділянка, менша за мінімальний розмір, встановлений для даного регіону [5]. Мінімальні розміри земельних ділянок, які утворюються в результаті поділу земельної ділянки ФГ, що успадковується, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 року № 1908 і становлять від 2 до 9 га [6].

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року. // Офіційний вісник України. – 2003. - N 11. - Ст. 461. (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15&p=1209057603646269)

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 року. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - N 3 – 4. - Ст. 27. (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2768-14&p=1209057603646269)

3. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: (В 4 т.) – Т. 3. / А.Г. Ярема, В.Я. Карабань, В.В. Кривенко, В.Г. Ротань; Академія суддів України. – К.: А.С.К.; Севастополь: Інститут юридичних досліджень, 2006. - 928 с.

4. Закон України "Про особисте селянське господарство" № 742-IV від 15 травня 2003 року. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - N 29. - Ст. 232. (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=742-15&p=1209057603646269)

5. Закон України "Про фермерське господарство" № 973-IV від 19 червня 2003 року. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - N 45. - Ст. 363. (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=973-15&p=1209057603646269)

6. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження мінімальних розмірів земельних ділянок, які утворюються в результаті поділу земельної ділянки фермерського господарства, що успадковується" № 1908 від 10.12.2003 року. // Офіційний вісник України. – 2003. - N 51 (частина 1). - Ст. 2682. (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1908-2003-%EF&p=1209057603646269)

Демінська А.А. ( ВГО "Влада закону" )
Передрук дозволено тільки з посиланням на джерело та автора в друкованому виданні та гіперпосиланням в інтернет-виданні. Всі публікації захищені Законом України «Про авторське право і суміжні права».


МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов