АНТИОЛІГАРХІЧНЕ ПОЛІТИЧНЕ ВИДАННЯ

НАДСИЛАЙТЕ НАМ СВОЇ СТАТТІ ЯКІ ДОПОВНЮВАТИМУТЬ ЗМІСТ САЙТУ ЗА АДРЕСОЮ: STOPCOM@UKR.NET ВОНИ ОБОВ"ЯЗКОВО БУДУТЬ НАДРУКОВАНІ!           ЯКЩО ВИ МАЄТЕ БАЖАННЯ ДОПОВНИТИ АБО ЗАПЕРЕЧИТИ ЦЮ СТАТТЮ, ТО МИ ЧЕКАЄМО НА ВАШІ КОМЕНТАРІ АБО ДОПОВНЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: STOPCOM@UKR.NET           
Головна
непарламентський
опозиційний сайт

НАВІГАЦІЯ
По сайту
• Головна
• Україна
• Світ
• Аналітика
• Спорт
• Фото
• Відео
• Література
 
Влада Закону
Законність і ваші права
• ВГО "ВЛАДА ЗАКОНУ"
• Законодавство і право
• Коментарі фахівців
• Антикорупційна програма
• Зразки документів
 
Про нас
Проект
• Редакція
• Співробітництво
• Зворотній звязок
Правовстановлюючі документи на нерухоме майно
28.05.2008р.

Які документи, що посвідчують право власності, необхідні для оформлення спадкових прав на нерухоме майно?

Перш за все, відчуження земельних ділянок і права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом, здійснюється на підставі договорів, Порядок посвідчення яких затверджений спільним Наказом Міністерства юстиції України і Державного комітету України по земельних ресурсах від 06.06.1996 № 14/5/48 [1].

Цей Порядок застосовується щодо випадків відчуження власниками земельних ділянок для ведення селянського (фермерського) господарства, ведення особистого підсобного господарства, будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель (присадибна ділянка), садівництва, дачного та індивідуального гаражного будівництва, а також відчуження права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом.

Що стосується, зокрема, фермерських господарств, для отримання спадщини – частки майна фермерського господарства - спадкоємцям рекомендують отримати свідоцтво про право на спадщину, аби уникнути проблем при:

- визначенні прав спадкоємця,

- виділенні з фермерського господарства спадкоємцем частки майна,

- державній реєстрації змін до статуту фермерського господарства, у разі внесення таких змін [2; С. 45].

У п. 17 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України визначено, що сертифікати на право на земельну частку (пай), отримані громадянами, вважаються правовстановлюючими документами при реалізації ними права вимоги на відведення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) відповідно до законодавства і є дійсними до виділення власникам земельних ділянок часток (паїв)у натурі (на місцевості) земельних ділянок та видачі їм державних актів на право власності на землю [3].

Договір відчуження земельної ділянки має бути посвідчений нотаріально. До договору купівлі-продажу у випадку, коли продавцем є відповідна місцева рада, додається рішення цієї ради про продаж земельної ділянки та її план з визначенням розмірів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2002 року затверджено форми державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою [4]. Також визначено, що виготовлення та зберігання бланків державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою забезпечує Державний комітет по земельних ресурсах.

Постановою встановлено, що раніше видані державні акти на право приватної власності на землю, державні акти на право власності на землю та державні акти на право постійного користування землею залишаються чинними і підлягають заміні лише у разі добровільного звернення громадян або юридичних осіб [5; С. 8].

Право власності на земельну ділянку, придбану згідно з договором купівлі-продажу, виникає після встановлення землевпорядними організаціями меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і одержання власником державного акта, що посвідчує це право. Проте необхідно виходити з того, що сертифікат на право на земельну частку (пай) є правовстановлюючим документом, що засвідчує право володіти, користуватись та розпоряджатись зазначеною часткою [3], [6].

Якщо до складу спадкового майна входить нерухоме майно, що підлягає реєстрації (за винятком земельної ділянки), нотаріус вимагає, крім правовстановлювального документа, витяг з Реєстру прав власності, а в місцевостях, де інвентаризація не проводилась, - довідку відповідного органу місцевого самоврядування.

У тому випадку, коли правовстановлювальний документ на майно, що підлягає реєстрації, повертається спадкоємцеві, нотаріус перевіряє документ, про що робить відмітку на заяві про видачу свідоцтва про право на спадщину або на примірнику цього свідоцтва, який залишається у справах нотаріуса. Допускається приєднання до матеріалів спадкової справи, засвідчених в установленому порядку, фотокопій правовстановлювальних документів на майно, які повертаються спадкоємцям.

Свідоцтво про право на спадщину на право на земельну частку (пай) після смерті фізичних осіб, евакуйованих із зони відчуження, відселених із зони безумовного (обов'язкового) або зони гарантованого добровільного відселення, а також фізичних осіб, що самостійно переселилися з територій, які зазнали радіоактивного забруднення, і які на момент евакуації, відселення або самостійного переселення були членами колективних, або інших сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонерів з їх числа, які проживали у сільській місцевості, може бути видане нотаріусом на підставі трудової книжки члена колективного або іншого сільськогосподарського підприємства чи нотаріально засвідченого витягу з неї [7], за наявності в ній відповідного запису.

Доказом факту евакуації фізичних осіб із зони відчуження, відселення або їх самостійного переселення та членства в колективному або іншому сільськогосподарському підприємстві, яке розташовувалося на території, що зазнала радіоактивного забруднення, є довідки, видані обласними державними адміністраціями за місцем евакуації, відселення чи самостійного переселення або рішення суду, яке набрало законної сили, про їх:

- евакуацію, відселення чи самостійне переселення з територій, що зазнали радіоактивного забруднення;

- членство в колективному або іншому сільськогосподарському підприємстві, яке розташовувалося на території, що зазнала радіоактивного забруднення [8].

При цьому для видачі свідоцтва про право на спадщину після смерті реабілітованого, а воно видається на підставі відповідного рішення Комісії з питань поновлення прав реабілітованих, в якому вказується і склад спадкового майна, - документів, які підтверджували б належність успадкованого майна померлому, не вимагається [9; С. 223].

Використані джерела:

1. Порядок посвідчення договорів на відчуження земельних ділянок і права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом, затверджений Наказом Міністерства юстиції України і Державного комітету України по земельних ресурсах № 14/5/48 від 06.06.1996 року. // Законодавча система Liga.

2. Никоненко А. Успадкування у фермерському господарстві. // Агроогляд. – 2005. - № 1 (40). – с. 45 – 46.

3. Земельний кодекс України від 25.10.2001 року. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - N 3 – 4. - Ст. 27.

4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою" № 449 від 02.04.2002 року. // Офіційний вісник України. – 2002. - N 14. - Ст. 753.

5. Ільченко В.М., Поліщук Д.С. Правові засади оформлення переходу права власності на нерухоме майно. – К.: Парламентське видавництво, 2002. - 79 с.

6. Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" від 03.12.1999 року № 1529/99. // Офіційний вісник України. – 1999. - N 49. - Ст. 2400.

7. Закон України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" N 899-IV від 05.06.2003 року. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - N 38. - Ст. 314.

8. Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, права на отримання земельної частки (паю)" N 1651 від 13.12.2001 року. // Офіційний вісник України. – 2001. - N 51. - Ст. 2272.

9. Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат в Україні: [Навч. посібник]/ За відп. ред. Л.К. Радзієвської. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 528 с.

Демінська А.А. ( ВГО "Влада закону" )
Передрук дозволено тільки з посиланням на джерело та автора в друкованому виданні та гіперпосиланням в інтернет-виданні. Всі публікації захищені Законом України «Про авторське право і суміжні права».


МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов