АНТИОЛІГАРХІЧНЕ ПОЛІТИЧНЕ ВИДАННЯ

НАДСИЛАЙТЕ НАМ СВОЇ СТАТТІ ЯКІ ДОПОВНЮВАТИМУТЬ ЗМІСТ САЙТУ ЗА АДРЕСОЮ: STOPCOM@UKR.NET ВОНИ ОБОВ"ЯЗКОВО БУДУТЬ НАДРУКОВАНІ!           ЯКЩО ВИ МАЄТЕ БАЖАННЯ ДОПОВНИТИ АБО ЗАПЕРЕЧИТИ ЦЮ СТАТТЮ, ТО МИ ЧЕКАЄМО НА ВАШІ КОМЕНТАРІ АБО ДОПОВНЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: STOPCOM@UKR.NET           
Головна
непарламентський
опозиційний сайт

НАВІГАЦІЯ
По сайту
• Головна
• Україна
• Світ
• Аналітика
• Спорт
• Фото
• Відео
• Література
 
Влада Закону
Законність і ваші права
• ВГО "ВЛАДА ЗАКОНУ"
• Законодавство і право
• Коментарі фахівців
• Антикорупційна програма
• Зразки документів
 
Про нас
Проект
• Редакція
• Співробітництво
• Зворотній звязок
Оформлення спадкових прав: свідоцтво про право на спадщину та строки його видачі
07.05.2008р.

Правове оформлення спадкових прав являє собою сукупність правових дій, з вчиненням яких установлюється частка кожного спадкоємця у спадковому майні, і він сам набуває права розпоряджатися цим майном. Закінчується оформлення спадкових прав видачею свідоцтва про право на спадщину. Зокрема, відповідно до ст. 1296 ЦК України [1] та ст. 66 Закону України “Про нотаріат” [2], спадкоємець, який прийняв спадщину, може одержати свідоцтво про право на спадщину, при цьому в разі, якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину видається кожному з них із визначенням імені та часток у спадщині інших спадкоємців.

Свідоцтво про право на спадщину – це процесуальний нотаріальний акт, який посвідчує перехід права власності на майно спадкодавця до спадкоємців. Тоді, коли успадковане майно підлягає обов’язковій державній реєстрації, то свідоцтво про право на спадщину є для спадкоємців правовстановлюючим документом.

Свідоцтво про право на спадщину не створює ніяких нових прав у спадкоємців, а тільки підтверджує вже існуюче право на нього, бо право на спадкове майно у них виникає з моменту відкриття спадщини. Отже, свідоцтво підтверджує той факт, що до спадкоємців перейшли всі права та обов'язки спадкодавця. З цього можна зробити висновок, що одержання свідоцтва про право на спадщину є правом, а не обов'язком спадкоємців. Але право спадкування, не оформлене в нотаріальній конторі, не може бути повною мірою здійснене, якщо майно знаходиться в інших осіб чи підлягає обов'язковій державній реєстрації, бо зміна власника цього майна неможлива без перереєстрації права власності. Саме тому свідоцтво про право на спадщину є обов'язковим, коли об'єктом спадкування виступає будинок, квартира, дача, земля, гараж та інше майно, яке підлягає обов'язковій державній реєстрації [3; С. 207]. Разом з тим, законодавцем не встановлено, які юридичні наслідки можуть наступити у разі, якщо спадкоємець в зазначений шестимісячний термін прийняв спадщину, але не звернувся до нотаріуса після його закінчення за свідоцтвом про право на спадщину на нерухоме майно.

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, що передбачена в ст. 182 ЦК України стосовно придбаного в порядку спадкування нерухомого майна, є публічною, і підтверджує державою факт виникнення, переходу і припинення прав на нерухоме майно. В даний час державну реєстрацію права власності на нерухоме майно проводять Бюро технічної інвентаризації на підставі Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 7 лютого 2002 року за №7/5 [4].

У свідоцтві про право на спадщину БТІ проставляє відмітку про проведену державну реєстрацію.

1 липня 2004 року Верховною Радою України прийнятий Закон „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”. На підставі цього Закону державна реєстрація здійснюватиметься органом державної реєстрації шляхом внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обмежень. Ст. 19 вищезгаданого Закону передбачає проведення обов’язкової реєстрації свідоцтва про право на спадщину, яке видане спадкоємцям. Ч. 5 ст. 3 цього Закону передбачає, що право власності та інші речові права на нерухоме майно, набуті згідно з діючими нормативно-правовими актами до набрання чинності цим Законом, визнаються державою [5].

Отож, основним органом, на який покладено функцію видачі свідоцтва про право на спадщину, є державні нотаріальні контори, які оформлюють спадкові права за умови, що між спадкоємцями немає спору щодо спадщини. Якщо спір виник, то вирішує право спадкоємців на спадкове майно суд.

Зазначене вище свідоцтво видається нотаріусом спадкоємцеві, який прийняв спадщину. Загальний термін на прийняття спадщини встановлений у відповідності до вимог ст. 1270 ЦК України у 6 місяців і розпочинається з дня відкриття спадщини, а у випадках, передбачених ч. 2 ст. 1270 та ч. 3 ст. 1272 ЦК України, - не раніше зазначених строків. Після закінчення цього терміну у спадкоємця виникає право на отримання свідоцтва про право на спадщину. Видача цього документа спадкоємцям, які прийняли спадщину, строком не обмежена.

Процесуальний строк у шість місяців встановлюється для того, щоб нотаріус у достатній мірі зумів перевірити всі підстави для видачі спадкоємцям свідоцтва про право на спадщину:

- встановити факт смерті спадкодавця;

- час і місце відкриття спадщини;

- наявність спадкового майна, та відсутність обтяжень його боргом;

- визначення кола спадкоємців (за законом та за заповітом);

- визначення частки спадкового майна, яка належить кожному з спадкоємців.

Детальніше зупинимось на окремих випадках, в яких право на одержання свідоцтва про право на спадщину виникає у спадкоємця пізніше зазначеного строку.

Зокрема, у випадку виникнення у особи права на спадкування, яке залежить від неприйняття спадщини або відмови від її прийняття іншими спадкоємцями, на підставі ч. 2 ст. 1270 ЦК України строк для прийняття нею спадщини встановлюється у три місяці з моменту неприйняття іншими спадкоємцями спадщини або відмови від її прийняття.

На підставі ст. 1276 ЦК України, якщо спадкування відбувається за спадковою трансмісією, то право на прийняття спадщини у спадкоємців виникає на загальних підставах і термін може продовжуватися до трьох місяців. Лише після спливу зазначених термінів у спадкоємців виникає право на отримання свідоцтва про право на спадщину.

Інші строки видачі свідоцтва про право на спадщину закон встановив для спадкоємців, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини. Ч. 1 ст. 1222 ЦК України захищає права дітей – спадкоємців, які були зачаті за життя спадкодавця і народилися після його смерті. Розподіл спадщини між усіма спадкоємцями, а також отримання ними свідоцтва про право на спадщину може відбутися лише після народження зачатої за життя спадкодавця дитини. Адже їй має бути виділена частка у спадковому майні.

Такий порядок і строки видачі свідоцтва про право на спадщину застосовуються до спадкоємців як за заповітом, так і за законом.

Використані джерела:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року. // Офіційний вісник України. – 2003. - N 11. - Ст. 461.

2. Закон України "Про нотаріат" № 3425-XII від 02.09.1993 року. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - N 39. - Ст. 383.

3. Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат в Україні: [Навч. посібник]/ За відп. ред. Л.К. Радзієвської. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 528 с.

4. Тимчасове положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затверджене Наказом Міністерства юстиції України за №7/5 від 7 лютого 2002 року. // Офіційний вісник України. – 2002. - N 8. - Ст. 383.

5. Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" № 1952-IV від 01.07.2004 року. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - N 51. - Ст. 553.

Демінська А.А. ( ВГО "Влада закону" )




Передрук дозволено тільки з посиланням на джерело та автора в друкованому виданні та гіперпосиланням в інтернет-виданні. Всі публікації захищені Законом України «Про авторське право і суміжні права».






МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов